prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

proděkan pro vědu a doktorské studium Lékařské fakulty


telefon: 532 23 2057, 3706
e‑mail:
Školitel

Obor: Neurovědy

školitel doktorských studentů
Martin Jáni téma: Sociální kognice u schizofrenie
Konzultant doktorských studentů
Petra Zemánková absolvent 2018, téma: Studium behaviorálních aspektů a neuronálních substrátů s důrazem na sociální kognici u neuropsychiatrických onemocnění

Obor: Psychiatrie

školitel doktorských studentů
Richard Barteček absolvent 2013, téma: Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofrenie
Jitka Hüttlová absolvent 2015, téma: Anatomická konektivita mozku a sekvencování pohybů u schizofrenie
Martin Hýža téma: Akutní psychotické poruchy - klinický obraz
Terézia Knejzlíková téma: Emoční uvědomění a adaptivní regulace emocí jako klíčový faktor v etiologii a průběhu poruch příjmu potravy
Adéla Látalová téma: Mapování vztahu emoční dysregulace a impulzivního jednání
Pavla Linhartová téma: Fenotypy impulzivity a jejich neurobiologické koreláty u duševních poruch
Simona Venclíková absolvent 2016, téma: Kognitivní funkce a kvalita života v kontextu pracovního zařazení u pacientů s chronickou schizofrenií

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info