prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 8. 1999
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 6. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Theodor Kollárik, DrSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Miron Zelina, dr. h. c. (PedF UK Bratislava)
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 4. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info