doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Právo Evropské unie
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 9. 2012
Datum ukončení řízení 1. 1. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (Právnická fakulta)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Paneurópská vysoká škola)
prof. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta UK)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 5. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (Nejvyšší správní soud)
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info