doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Společenskovědní ústav SAV Košice
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 6. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Poznávanie situácií v kontexte sociálneho poznávania: možnosti aplikácie koncepcie kognitívnych reprezentácií pri skúmaní niektorých typov situácií
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 6. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (FVS UPJŠ Košice)
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 6. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info