doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • nar. 1975
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Brno
  Pedagogická fakulta,
  Katedra sociální pedagogiky
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994-1998, Mgr.,Pedagogická fakulta MU v Brně, český jazyk - základy společenských věd
  dipl. práce: "Logoterapie - nesmyslná terapie, která smysluplně léčí"
 • 1999 - 2006, PhD., externí doktorské studium, Katedra filozofie MU v Brně
  disertační práce: "Richarda Rortyho ústup do jazyka v kontextu vývoje 'americké dispozice'"
 • 2014, dosažen titul docent v oboru pedagogika, Pedagogická fakulta, MU v Brně
  Habilitační práce: "Problematické aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie"
Přehled zaměstnání
 • 2015 - dosud docent, Katedra sociální pedagogiky, PedF MU
 • 2009 - 2014 odborný asistent, Katedra sociální pedagogiky, PedF MU
 • 2008 - 2009 odborný asistent, Katedra pedagogiky sportu, FSpS MU
 • 2006 - 2008 odborný asistent, Katedra společenských věd, FSpS MU
 • 2004 - 2006, asistent, Katedra společenských věd FSpS MU
 • 2003-2004, učitel, Gymnázium, 185, Táborská, Brno
 • 2001-2002, učitel, Gymnázium J.G. Mendela, Brno
 • 2000-2001, světelný technik, Národní divadlo Brno
 • 1999-2000, interní doktorand, Katedra filozofie FF MU
 • 1997-1998, učitel, ZŠ Jana Babáka, Brno
Pedagogická činnost
 • Proměny moderní společnosti
 • Filozofické aspekty sociálních věd
 • Sociologie výchovy
 • Filozofie vzdělávání a výchovy
 • Selected Topics of Social Education
 • Sociologie
 • Sociální a pedagogická antropologie
 • Etika
 • Sociálně pedagogická komunikace
 • Philosophy of Sport
Vědeckovýzkumná činnost
 • Filozofické aspekty vzdělávání (především vznik školských systému 18.-20. století)
 • Pozdní modernita, nacionalismus a postnacionalismus
 • Tacitní znalosti a pedagogika
 • Pedagogická filozofie se zaměřením na pragmatismus
 • Pragmatismus (především: Peirce, James, Dewey)
 • Dějiny okcidentálního myšlení
 • Neopragmatismus (především: Rorty, Shusterman, Johnson, Hickman)
 • Pragmatistické pojetí tělesnosti (Shusterman, Johnson)
 • Pojetí těla a tělesnosti ve starověku, středověku a novověku
 • Filozofie sportu (především: sportovní mýty a moderní ideologie sportu)
Akademické stáže
 • Březen-duben 2007 Výzkumná stáž. Department of Human Movement Science, NTNU Trondheim, Norsko. Výzkum: Tělesnost a lidský pohyb. podpořeno NAEP/EHP Norska.
 • Říjen 2011, Přednášková stáž. FF UK Bratislava, Slovenská republika
 • Leden - duben 2012, Výzkumná stáž. The Center for Dewey Studies, Southern Illinois University, USA. Výzkum: John Dewey: Pragmatismus, demokracie a edukace. Podpořeno Fulbrightovou komisí (č. 2011-21-08).
Universitní aktivity
 • Člen ediční rady FSpS - do června 2009
 • Člen redakční rady MUNI.cz - do června 2009
 • Člen redakční rady Studia Sportiva - do dubna 2008
 • Člen redakční rady Sociální pedagogika - od dubna 2013 - dosud
 • Redaktor studií časopisu Sociální pedagogika - od dubna 2013 - duben 2016
 • Člen Redakční rady časopisu Sociální pedagogika - duben 2016 - dosud
 • Člen Akademického senátu PdF MU - listopad 2015 - 2018
 • Člen Ekonomické komise AS PdF MU - listopad 2015 - 2018
 • Člen Akademického senátu MU - 2018 - dosud
Mimouniversitní aktivity
 • Člen výkonného výboru CEPF (Central European Pragmatic Forum) od 2006 - dosud
 • Hlavní organizátor mezinárodní konference CEPF: Fifth International Conference "Identity and Social Transformation" - 25.-31. května, 2008, Brno, Česká republika
 • Spoluorganizátor Letní školy Personal Construct Psychology - říjen 2011
 • Spoluorganizátor European Personal Construct Association XII Biennial Conference, Refresh Your Construct!, Czech Republic, Brno, 20. - 23. June 2014
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011-12 - Stipendium Fulbrightovy komise (č. 2011-21-08). Výzkum: John Dewey: Pragmatismus, demokracie a edukace.
Vybrané publikace
 • ŠÍP, Radim. Why We Should move from Rorty to "Rortwey". In Auxier Randal, Kramer Eli, and Skowroňski Krzysztof Piotr. Rorty and Beyond. 1. vyd. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2020. s. 181-195. not mentioned. ISBN 978-0-7391-9508-6. URL info
 • ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019. URL info
 • ŠÍP, Radim. Inkljuzia ta suspilstvo. 2018. info
 • ŠÍP, Radim. Lest filozofie dějin: Patočka a neohellénismus. In Lesňák, S. - Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 124-145. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • ŠÍP, Radim. Dewey a "český Dewey", pedagogika a ideologie. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, roč. 66, č. 2, s. 134-153. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2015.723. Dewey a "český Dewey" info
 • ŠÍP, Radim. Gadamerův sensus communis jako charakteristika slohu myšlení a jednání. In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. první. Brno: Institut pro hermeneutiku, z.s., 2016. s. 94-108. Filosofie. ISBN 978-80-270-0916-9. info
 • ŠÍP, Radim. Současný extremismus: Nezvládnutý přechod k modernitě. In Irina Dudinská - Vladislav Dudinský - Anna Polačková. Extrémizmus a radikalizmus - staré fenomény v nových kontextoch. 1. vyd. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2016. s. 49-63. ISBN 978-80-555-1765-0. info
 • ŠÍP, Radim. Pedagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 5, s. 671-699. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-671. Šíp: Pedagogika a paradigmatický obrat (PedOr, 25(5)) info
 • ŠVEC, Vlastimil, Radim ŠÍP a Jana KRÁTKÁ. Concept of Knowledge and Research: How to Study Tacit Dimension of Knowledge. In Sequeira Pedro, Vivas Carla. Proceedings of The 15th European Conference on Knowledge Management. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2014. s. 939-945. ISBN 978-1-910309-35-3. info
 • ŠÍP, Radim. Jak oživit "zamrzlou" evoluční ontologii. Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014, roč. 62, č. 3, s. 431-442. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. Zkušenost v Deweyho experimentální metafyzice: Radikální překročení subjekt-objektové epistemologie. Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2014, roč. 21, č. 1, s. 63-81. ISSN 1335-0668. URL info
 • ŠÍP, Radim. Globalization, Nationalism and Europe: The Need for Trans-National Perspectives in Education. Human affairs. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 24, č. 2, s. 248-257. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0223-z. Globalization, Nationalism and Europe... info
 • ŠÍP, Radim a Vlastimil ŠVEC. Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, o.s., 2013, roč. 23, č. 5, s. 664-690. ISSN 1211-4669. info
 • GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP. Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 245 s. pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4. info
 • ŠÍP, Radim. Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu. In Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. s. 12-37. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4. info
 • ŠÍP, Radim. Tělesné jednání jako základ poznání a výzkumu. Divadelní techniky a kognitivní vědy druhé generace. In Remsová, Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 25-60. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • ŠÍP, Radim. Příběh první vědecké práce : thriller v souvislostech soudobého vývoje věd. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-18. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8. info
 • HRDÁ, Martina a Radim ŠÍP. Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2011, roč. 21, č. 4, s. 436-457, 21 s. ISSN 1211-4669. info
 • ŠÍP, Radim. Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době. Praha: Sociologický časopis, Sociologický ústav AV ČR, 2011. ISSN 0038-0288. info
 • ŠÍP, Radim. "Co jest úkolem našeho národa?" v době post-nancionální. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2011, roč. 59, č. 4, s. 565-578, 16 s. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. Recenze: Emil Višňovský - Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011. info
 • ŠÍP, Radim a John RYDER. Identity and social transformation. 1. vyd. New York; Amsterdam: Rodopi, 2011. 295 s. Value Inquiry Book Series 240. ISBN 978-90-420-3442-6. info
 • ŠÍP, Radim. Nationalism and Central Europe. In Identity and Social Transformation. 1. vyd. New York; Amsterdam: Rodopi, 2011. s. 257-269. Value Inquiry Book Series 240. ISBN 978-90-420-3442-6. info
 • ŠÍP, Radim. Rorty a pragmatistické pojetí problému veřejné versus soukromé. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2011, roč. 66, č. 10, s. 981-991. ISSN 0046-385X. info
 • ŠÍP, Radim. The Need of Trans-National Perspectvies in European Education. In 4th International conference for Theory and Pragctice in Education. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. John Dewey: Epistemologie praxe jako předpoklad pragmatistického přístupu. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Nacionalismus a střední Evropa: Pragmatistické řešení. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Richard Shusterman: Cesta k pragmatistické estetice. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Identita: Od pevných forem k poli napětí a kontinuity. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-26. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info
 • ŠÍP, Radim. Eibenthal v roce 2011: Úvodní poznámky. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 89-93, 4 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info
 • ŠÍP, Radim. Dewey's and Rorty's Thoughts on Education. Pragmatism Today. Central Europe: Central-European Pragmatist FOrum, 2010, roč. 1, č. 1, 102 s. ISSN 1338-2799. Jedná se o srovnávací analýzu pojetí výchovy u Deweye a Rortyho s ohledem na současné problémy. info
 • ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • ŠÍP, Radim. Úvod. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • ŠÍP, Radim. A Koala's Face, A pig Slaughter, And Rorty's Conception of Self and of Society. In Self and Society, Central Pragmatist Forum, Volume Four. 1. vyd. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. s. 213-225. Value Inquiry Book Series. ISBN 978-90-420-2621-6. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 92 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako ideál? In Kalokagathia: Ideál, nebo flatus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 13-24. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako informativní model osobnostního rozvoje? In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 31-37, 8 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3. info
 • ŠÍP, Radim. Športni miti in moderna ideologia športa [Sports Myth and the Modern Ideology of Sport]. Borec, Revija za zgodovino, antropologio in književnost. Ljubljana: Publicistično družstvo ZAK, 2008, roč. 2008, LX, s. 322-334. ISSN 0006-7725. info
 • ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě". Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2008, roč. 56, č. 3, s. 443-446. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. John Dewey's Tentative Metaphysics: The Occidental Underground. AMERICANA - E-Journal of American Studies in Hungary. Szeged, 2007, III., č. 2, s. 224-233. ISSN 1787-4637. The paper attempts to match a rigour metaphysics of traditional philosophy to a pragmatist one info
 • REGULI, Zdenko a Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó. In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 67-84, 17 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • ŠÍP, Radim. Jak si středověcí lidé užívali svého těla. Anthropos. Bratislava, 2006, č. 10, s. 53-56. ISSN 1336-5541. info
 • ŠÍP, Radim. The Middle Ages, Body, and Sport. In A sport és tudomány napja. 1. vyd. Pécs: University of Pécs, 2006. s. 12-16. ISBN 963-642-093-9. info
 • ŠÍP, Radim. Pravda očima pragmatika. Organon F. Bratislava: AVSR, 2006, roč. 13, č. 4, s. 451-480, 31 s. ISSN 1335-0668. info
 • ŠÍP, Radim. My, pozdní Římané ("Fotbal je hra" po 38 letech). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 2006, č. 4, s. 3-10. ISSN 1211-3384. info
 • ŠÍP, Radim. Rorty a Foucault (Dialektika osvícenství a romantismu). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2004, roč. 59, č. 1, s. 31-40. ISSN 0046-385X. info
 • ŠÍP, Radim. Wittgenstein a životní formy. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004, roč. 11, č. 2, s. 158-173. ISSN 1335-066. info
 • ŠÍP, Radim. Hledání smrti. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2001, č. 2, s. 61-69. ISSN 12-12-5547. info
 • ŠÍP, Radim. Nic. Prostor : společensko-kulturní revue. Praha: Sdružení pro vydávání revue Prostor, 1999, č. 42, s. 53-57. ISSN 0862-7045. info

27. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info