doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

docent – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2494
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 11. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Efektivita a racionalizace léčby spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (UK Praha - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava)
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info