prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

profesor – Katedra politologie


kancelář: 4.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5143
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 1. 2005
Datum ukončení řízení 1. 7. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Terorismus v České republice po roce 1989
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. (Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Centrum bezpečnostních analýz)
doc. PhDr. Jan Rataj, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 6. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 6. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 4. 2013
Datum ukončení řízení 19. 9. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 11. 2013
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (UK - Fakulta sociálních věd)
Beate Neuss (Filozofická fakulta Technické unverzity v Saské Kamenici)
Prof. Dr. Uwe Backes (Institut politických věd Technické univerzity v Drážďanech)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 11. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info