prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

profesor – Katedra politologie


kancelář: 4.59
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5143
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., , narozen 8. 4. 1974 v Brně
Pracoviště
 • Katedra politologie
  Mezinárodní politologický ústav
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Prof., politologie, FSS MU
 • 2005: Doc., politologie, FSS MU
 • 2002: PhDr. a PhD., politologie, FSS MU
 • 2000: JUDr., právo, PrF MU
 • 1999: Mgr., právo, PrF MU
 • 1997: Mgr., politologie, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 1997-dosud: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, současná pozice vyučující a garant programu Bezpečnostní a strategická studia na Katedře politologie FSS MU a vědecký pracovník Mezinárodního politologického ústavu FSS MU
 • 1996-1997: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (vědecký pracovník výzkumného projektu „Sociální trendy“)
 • 2004-2020: Vysoká škola politických a sociálních věd, Kutná Hora, přednášející (2004-2016 0,5 úvazku, 2016-2020 na DPP)
 • 2001-2008: Soudní znalec v oboru kriminalistika, zapsaný u Krajského soudu v Brně
 • 2000-2001: Předseda Rady České televize
Pedagogická činnost
 • Úvod do bezpečnostních a strategických studií, Bezpečnostní politika ČR, Terorismus, Guerilla, Proliferace zbraní hromadného ničení, Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby, Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia, Militantní demokracie, Strategies of Insurgency and Counterinsurgency, Dilemmas of Counter-Terrorism, Branding of Extremist and Terrorist Organisations, Soudobý politologický výzkum bezpečnosti, Komparativní strategie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zaměření: Výzkum extremismu, terorismu a bezpečnostní politiky ve střední a východní Evropě
 • Účast na větších projektech:
 • 1997: Participace na grantovém projektu Ministerstva vnitra České republiky „Politický extremismus a radikalismus v České republice“ reg. Č. 1996/1997/005
 • 2001-2004: Participace na badatelských projektech Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM 142300001 „Etnika, menšiny a marginalizované skupiny v České republice“
 • 2003-2005: Řešitel grantového projektu GAČR 407/03/D105 „Politické násilí a terorismus v České republice“
 • 2009-2012: Řešitel grantového projektu GAČR GA407/09/0100 "Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě"
 • 2010-2015: Manažer projektu "Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy" (Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 VF20102015005, poskytovatel Ministerstva vnitra)
 • 2011-2015: Řešitel projektu Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě (GAP408/11/0709)
 • 2014-2016: Podíl na projektu Effective Monitoring, Investigation and Countering of Violent Extremism in Cyberspace (4000005227), Program Prevention of and Fight against Crime (ISEC) EU, hlavní řešitel Ministerstvo vnitra SR.
 • 2016 - 2019: Člen výzkumného týmu Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015), Grantová agentura MU .
 • 2016 - 2018: Člen výzkumného týmu projektu Politically motivated crime in the light of current migration flows (PoMigra), hlavní instituce Spolkový kriminální úřad (BKA).
 • 2017 - 2019: Řešitel projektu Manipulativní techniky propagandy v době internetu (MUNI/G/0872/2016), Grantová agentura MU
Akademické stáže
 • 2007: Institute on Global Conflict and Cooperation, University of California, San Diego
 • 2003-2004: Technische Universität Chemnitz, Philosophische Fakultät
 • 1993: Ruhr Universität Bochum
Univerzitní aktivity
 • 2011 - dosud: člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Mimouniverzitní aktivity
 • 2007-dosud: člen Evropské expertní sítě pro záležitosti terorismu (European Expert Network on Terrorist Issues - EENeT), v letech 2015-2016 vedoucí skupiny "Pravicově-extremistické, levicově-extremistické a separatistické násilí v Evropě" v EEnET, od 2022 člen řídícího výboru EENeT
 • 2013-dosud: aktivity v Evropské síti pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN), 2016 - dosud: expert v expertní databázi RAN, 2015-2019: člen Ediční rady Evropské sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci
 • 2021 - dosud: expert v expertní databázi Evropského střediska excelence pro boj proti hybridním hrozbám
 • 2012-2016: tajemník Výzkumného výboru 44 "Vojenská role při demokratizaci", Mezinárodní společnost pro politickou vědu (IPSA)
 • 2013-dosud: člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha
 • 2012-dosud: člen Vědecké rady Univerzity obrany
 • 2007-dosud: člen Oborové rady doktorského studia „Mezinárodní vztahy a evropská studia“ Metropolitní univerzity v Praze
 • 2008-dosud: člen Oborové rady oboru politologie doktorského studia Katedry politologie a evropských studií Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2005-2008: člen Vědecké rady Ústavu strategických studií Univerzity obrany v Brně
 • 2016: externí poradce řídícího výboru Auditu národní bezpečnosti ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu (stříbrná medale MU)
 • 1994-1996: Budování států, člen redakční rady
 • 1997-2001: Politika v České republice, člen redakční rady
 • 1999-2002: Středoevropské politické studie, předseda redakční rady (tištěná verze).
 • 2003-2018 Středoevropské politické studie – Central European Political Studies Review (on-line verze), člen redakční rady
 • 2002-2017: REXTER – časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, 2002-2006 šéfredaktor, 2007-2017 člen redakční rady
 • 2004-2013: Politologický časopis, člen redakční rady.
 • 2012-2013: Vojenské rozhledy, člen redakční rady
 • 2005-dosud: Obrana a strategie, člen redakční rady
 • 2015- dosud: Intersections. East European Journal of Society and Politics (člen redakční rady)
 • 2015-dosud: Sicurezza, Terrorismo e Società. Security, Terrorism and Society (člen vědeckého výboru)
 • 2017-dosud: Bezpečnostní teorie a prace (člen redakční rady)
Vybrané publikace
 • HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Tomáš ŠMÍD, Martin JIRUŠEK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Lucie COUFALOVÁ, Libor ŽÍDEK, Tomáš VLČEK, Jiří GAZDA, Josef ŠAUR, Pavel BOČEK a Radomír VLČEK. Czech Security Dilemma : Russia as a Friend or Enemy? 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 235 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20545-4. doi:10.1007/978-3-030-20546-1. URL info
 • PETLÁK, Jakub a Miroslav MAREŠ. The Red Brigades and communist Czechoslovakia : a troubling legacy full of ambiguities. Intelligence and National Security. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 35, č. 6, s. 870-884. ISSN 0268-4527. doi:10.1080/02684527.2020.1773105. URL info
 • HOLZER, Jan, Martin LARYŠ a Miroslav MAREŠ. Militant Right-Wing Extremism in Putin’s Russia : Legacies, Forms and Threats. 1. vyd. London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2019. 292 s. Post-Soviet Politics. ISBN 978-1-138-59251-3. web nakladatele info
 • BJØRGO, Tore a Miroslav MAREŠ. Vigilantism against Migrants and Minorities. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis, 2019. 347 s. Routledge studies in fascism and the far right. ISBN 978-1-138-49380-3. kniha - open access info
 • HAVLÍK, Vlastimil a Miroslav MAREŠ. Sociocultural legacies in post-transition societies in Central and Eastern Europe and the relationship to the resurgence of right-wing extremism and populism in the region. In Reinhard C. Heinisch, Christina Holtz-Bacha, Oscar Mazzoleni. Political Populism : A Handbook. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2017. s. 181-191. International Studies on Populism, Book 3. ISBN 978-3-8487-2534-2. doi:10.5771/9783845271491-181. web nakladatele info
 • KUČERA, Michal a Miroslav MAREŠ. Vigilantism during democratic transition. Policing and Society. An International Journal of Research and Policy. Abingdon, Oxford: Taylor & Francis, 2015, roč. 25, č. 2, s. 170-187. ISSN 1043-9463. doi:10.1080/10439463.2013.817997. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. The Impact of the Czech Radical Right on Transformation and (De)Consolidation of Democracy after 1989. In Michael Minkenberg. Transforming the Transformation? The East European Radical Right in the Political Process. London: Routledge, 2015. s. 206-223. Extremism and Democracy. ISBN 978-1-138-83183-4. info
 • ŠMÍD, Tomáš a Miroslav MAREŠ. 'Kadyrovtsy’: Russia’s Counterinsurgency Strategy and the Wars of Paramilitary Clans. Journal of Strategic Studies. 2015, roč. 38, č. 5, s. 650-677. ISSN 0140-2390. doi:10.1080/01402390.2014.942035. URL info
 • MAREŠ, Miroslav a Martin LARYŠ. The Transnational Relations of the Contemporary Russian Extreme Right. Europe-Asia Studies. 2015, roč. 67, č. 7, s. 1056-1078. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2015.1067673. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies. East European Politics & Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2014, roč. 28, č. 1, s. 205-224. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325413502073. URL info
 • BÖTTICHER, Astrid a Miroslav MAREŠ. Deutsche Rechtsextremisten und die Militaria-Szene in Ostmitteleuropa. Kriminalistik. Hamburg: Kriminalistik, 2013, roč. 67, č. 1, s. 10-16. ISSN 0023-4699. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Separatist Currents in Moravian Fascism and National Socialism. Fascism. Leiden: Brill, 2013, roč. 2, č. 1, s. 41–67. ISSN 2211-6257. doi:10.1163/22116257-00201010. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Straßenpolitik. Protestbewegungen in Ostmitteleuropa. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2013, roč. 63, č. 4, s. 73-85. ISSN 0030-6428. info
 • MATOUŠEK, Jan a Miroslav MAREŠ. Contemporary crisis and strategic management of the private banking sector in the Czech Republic. In Oleg Deev; Veronika Kajurová; Jan Krajíček. European Financial Systems 2013.Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 207-212. ISBN 978-80-210-6294-8. info
 • BÖTTICHER, Astrid a Miroslav MAREŠ. Europaweite militante rechtsextremistische Netzwerke und Organisationen. Kriminalistik. Heidelberg: Kriminalistik, 2013, roč. 67, č. 10, s. 602-609. ISSN 0023-4699. info
 • MAREŠ, Miroslav a Štěpán VÝBORNÝ. Militantní demokracie ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 249 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-326-4. info
 • BÖTTICHER, Astrid a Miroslav MAREŠ. Extremismus. Theorien-Konzepte-Formen. 1. vyd. München: Oldenbourg Verlag, 2012. 460 s. Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft. ISBN 978-3-486-59793-6. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Vigilantism against the Roma in East Central Europe. In BACKES, Uwe a Patrick MOREAU. The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. s. 281-296, 15 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 46. ISBN 978-3-525-36922-7. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Czech Militant Democracy in Action : Dissolution of the Workers' Party and the Wider Context of This Act. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2012, roč. 26, č. 1, s. 33-55. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325411408070. URL info
 • MAREŠ, Miroslav a Richard STOJAR. Extreme-right paramilitary units in Eastern Europe. Jenkins, Brian. In MAMMONE, Andrea a Emmanuel GODIN. Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe. From Local to Transnational. 1. vyd. London and New York: Routledge, 2012. s. 159-172. Routledge Studies in Extremism and Democracy. ISBN 978-0-415-50265-8. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Strategies for Creating Insurgencies and Civil Wars in Europe: From Violent Extremism to Paramilitary Conflicts? Jindal Journal of International Affairs. Sonipat: Jindal School of International Affairs, 2012, roč. 2, č. 1, s. 90-119, 20 s. ISSN 2249-8095. URL info
 • MAREŠ, Miroslav a Josef SMOLÍK. White Power Music and Interconnected Issues in in the Czech Republic, 1999-2011. In SHEKHOVTSOV, Anton a Paul JACKSON. White Power Music. Scenes of Extreme-Right Resistance. 1. vyd. Ilford, Northampton: Searchlight Magazine Ltd and the Radicalism and New Media Research Group, RNM Publications, University of Northampton, 2012. s. 71-83. Mapping the Far-Right. ISBN 978-0-9522038-9-6. URL info
 • MAREŠ, Miroslav a Martin LARYŠ. Oil and Natural Gas in Russia's Eastern Energy Strategy: Dream or Reality? Energy Policy. Elsevier B.V, 2012, roč. 50, č. 11, s. 436-448. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2012.07.040. URL info
 • DYČKA, Lukáš a Miroslav MAREŠ. The Development and Future of Fighter Planes Acquisitions in Countries of The Visegrad Group. The Journal of Slavic Military Studies. Philadelphia: Taylor & Francis, 2012, roč. 25, č. 4, s. 533-557. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2012.730370. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Paramilitarismus v České republice. 2012. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 317 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-297-7. info
 • MAREŠ, Miroslav. Extremismus in Slowenien. In ECKHARD, Jesse a Thieme TOM. Extremismus in den EU-Staaten. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. s. 361-375, 14 s. Politikwissenschaft. ISBN 978-3-531-17065-7. info
 • LARYŠ, Martin a Miroslav MAREŠ. Right-Wing Extremist Violence in the Russian Federation. Europe-Asia Studies. London; Glasgow: Routledge; University of Glasgow, 2011, roč. 63, č. 1, s. 129-154. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2011.534308. URL info
 • MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Transnacionální dimenze soudobého českého neonacismu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 1, s. 75-90, 15 s. ISSN 0323-1844. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Terrorism-Free Zone in East Central Europe? Strategic Environment, Risk Tendencies, and Causes of Limited Terrorist Activities in the Visegrad Group Countries. Terrorism and Political Violence. Philadelphia: Taylor & Francis, 2011, roč. 23, č. 2, s. 233-253. ISSN 0954-6553. doi:10.1080/09546553.2010.529389. URL info
 • MIKA, Otakar Jiří, Miroslav MAREŠ a Lenka FIŠEROVÁ. Security Education during the Process of Democratization and Internationalization: The Czech Lessons. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Berkeley: The Berkeley Electronic Press, 2011, roč. 8, č. 2, s. 1-15, 16 s. ISSN 1547-7355. doi:10.2202/1547-7355.1875. URL info
 • BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2011, roč. 44, č. 4, s. 283–298, 15 s. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2011.10.007. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Gewalt und Ideologie. Rechtsextremismus in Tschechien. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2010, roč. 60, č. 10, s. 33-50, 27 s. ISSN 0030-6428. Obsah čísla info
 • MAREŠ, Miroslav. Rechtsextremistische Parteien in Ostdeutschland, Tschechien, Polen und Russland. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. s. 154-183. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1. info
 • RIPKA, Vojtěch a Miroslav MAREŠ. The Czech welfare system. In SCHUBERT, Klaus, Simon HEGELICH a Ursula BAZANT. The Handbook of European Welfare Systems. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2009. s. 101-119, 18 s. Mimo edice. ISBN 978-0-415-48275-2. info
 • MAREŠ, Miroslav. The Extreme Right in Eastern Europe and Territorial Issues. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, roč. 11, 2-3, s. 82-106, 24 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Formen der linksextremistischen Gewalt in Europa. In Aggresivität und Gewalt in Europa. Grenzen und Prüfsteine der Integration der EU. 1. vyd. Krems an der Donau: Verein für Förderung der Europäischen Akademie für Lebensforschung, 2009. s. 217-227, 10 s. ISBN 978-3-85031-126-7. info
 • FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Nach der Reform ist vor der Reform: Das tschechische Wohlfahrtssystem. In SCHUBERT, Klaus a Simon HEGELICH. Europäische Wohlfahrtssysteme. Ein Handbuch. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. s. 109-126, 17 s. Mimo edice. ISBN 978-3-531-15784-9. info
 • MAREŠ, Miroslav. Environmental Radicalism and Extremism in Postcommunist Europe. Journal for the Study of Radicalism. Michigan State University, 2008, roč. 2, č. 1, s. 91-107, 16 s. ISSN 1930-1189. info
 • MAREŠ, Miroslav. Länderporträt: Slowakei. In BACKES, Uwe a Eckhard JESSE. Extremismus & Demokratie 19. Jahrgang 2007. 1. vyd. Baden Baden: Nomos Verlag, 2008. s. 237-262, 25 s. Extremismus & Demokratie, 17. ISBN 978-3-8329-3168-1. info
 • MAREŠ, Miroslav. Territorial claims in extreme right politics in Eastern Europe. In The Radical Right in post-1989 Central and Eastern. Europe – the Role of Legacies; New York University. 2008. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Extremist parties in East Central Europe during post-communist transformation process. In Democracy and Extremism; Georgia State University; Atlanta. 2008. URL URL info
 • FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Petr SOKOL. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, nakladatelství Barrister & Principal, 2007. 251 s. 1. ISBN 80-87029-05-4. info
 • MAREŠ, Miroslav. Strategické aspekty použití zbraní hromadného ničení proti území České republiky. In Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva proti ZHN. 1. vyd. Vyškov: Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzita obrany, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-7231-263-4. info
 • FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Klara WEGER. Les expériences du divorce Tchécoslovaque: un exemle pour la Belgique? In BENOÎT, Bayenet a Henri CAPRON. L´espace Wallonie-Bruxelles. Voyage au bout de la Belgique. 1. vyd. Bruxelles: de Boeck université, 2007. s. 327-348, 21 s. Economie, société, région. ISBN 978-2-8041-5281-9. info
 • MAREŠ, Miroslav. Extreme Left Terrorism in Contemporary Europe: from "Communist Combatant Parties" to Militant Campaigns? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, IX, č. 4, s. 294-314, 20 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Radikalizace politiky v evropském prostoru. In SRB, Vladimír a Petra HIRTLOVÁ. Radikalismus a jeho projevy v současném světě. Sborník z mezinárodní vědecké konference ARC-VŠPSV, 10. - 11. 5. 2007. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - VSPSV, 2007. s. 201-206, 5 s. ISBN 80-86879-08-9. info
 • MAREŠ, Miroslav. Panslawismus im ideologischen Hintergrund der radikalen und extremistischen Strömungen in der Tschechischen Republik. In BACKES, Uwe a Eckhard JESSE. Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. s. 359-369, 10 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 29. ISBN 978-3525369050. info
 • MAREŠ, Miroslav. Czechoslovakia. In BLAMIRES, Cyprian. World Fascism. A Historical Encyclopedia. 1. vyd. Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc., 2006. s. 161-163. Volume 1. ISBN 1-57607-940-6. info
 • MAREŠ, Miroslav. Transnational Networks of Extreme Right Parties in East Central Europe: Stimuli and Limits of Cross-Border Cooperation. In 20th World Congress of the International Political Science Association (IPSA), Fukuoka, hosted by the Japanese Political Science Association. 2006. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9. info
 • MAREŠ, Miroslav. Aš-šurta wa ažhizat al-muchábarát fí `amalíja biná' 'd-dímuqrátíja fi 'l-Džumhúríja 't-tšíkíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 131-, 20 s. Mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. info
 • MAREŠ, Miroslav. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. In ALBIN, Bernard a Walenty BALUG. Republika Czeska. 1. vyd. Wroclaw: Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wroclawskiego. 1., 2005. s. 231-270, 39 s. Europa Środkowa. Dekada Transformaciji. ISBN 83-60011-17-6. info
 • MAREŠ, Miroslav. Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, 2005, IV., č. 2, s. 1-15. ISSN 1214-7737. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Reformists versus dogmatists. The analysis of the internal party conflict inside the KSČM. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 130-139, 9 s. ISBN 80-7325-078-0. info
 • MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, Barrister & Principal, 2004. 181 s. ISBN 80-903333-0-3. info
 • MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003. 655 s. Mimo edice. ISBN 80-86598-45-4. info
 • MAREŠ, Miroslav. Pozice etnických a regionálních stran a hnutí ve stranickopolitickém systému České republiky. In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. s. 227-230, 3 s. ISBN 80-7325-026-8. info

19. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info