doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Srovnávací indoevropská jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 2. 2000
Datum ukončení řízení 1. 8. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (Pedag. fakulta JU Čes. Budějovice, FÚ AV ČR Praha)
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, DrSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (FF UP Olomouc, FF MU Brno)
PhDr. Eva Havlová, CSc. (FF MU Brno, ÚJČ AV ČR Brno)
doc. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc. (Filozofická fakulta Prešovské univerzity, SK)
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 6. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info