doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

docentka – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.416
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4896
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 12. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Filmrezension. Möglichkeiten textstilistischer Realisierung einer Textsorte
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D. (OU - Filozofická fakulta)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Norbert Richard Wolf (Univerzita Würzburg)
Priv.-Doz. PhDr. Ivana Kratochvílová, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 10. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
Priv.-Doz. PhDr. Ivana Kratochvílová, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. (OU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info