doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

docentka – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.416
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4896
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby 980
 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc., nar. 9.2.1957
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 - habilitace
 • 1987 - CSc. kandidát filologických věd
 • Stilistische Untersuchungen literarisch-künstlerischer Texte
 • Univerzita Lipsko, SRN
 • 1983-1986 interní aspirantura Univerzita Lipsko
 • 1983 - PhDr. - obor moderní filologie (němčina)
 • 1981 - germanistika, Univerzita Lipsko
Přehled zaměstnání
 • 2013 - docentka
 • 1986 - odborná asistentka Ústav germanistiky a nordistiky FF Brno
 • 1983-1986 - interní aspirantura na Univerzitě v Lipsku, SRN
 • obor germanistika, moderní filologie, u prof. W. Fleischera
 • 1982-1983 - studijní pobyt na katedře germanistiky a nordistiky
 • FF Brno
 • 1981-1982 - Jazyková škola Praha
 • 1981 - Správa zahr. kult. zař. Praha
Pedagogická činnost
 • Stylistika němčiny
 • Úvod do německé frazeologie
 • Frazeologizmy v textech
 • Jazyk masmédií
 • Textové druhy v masmédiích
 • Metody textové analýzy
 • Praktická cvičení z němčiny I
 • vedení diplomových prací z oblasti stylistiky, textové lingvistiky, frazeolgie
 • (prům. patnáct diplomandů ročně)
 • vedení bakalářských a závěrečných prací
 • vedení doktorandů, práce v oblasti frazeologie a textové lingvistiky
 • (v souč. době pět prací)
 • zkušební komise pro souborné a státní závěrečné zkoušky
 • zkušební komise pro rigorózní zkoušky
 • němčina pro psychology
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009-2013 spoluřešitel grantu GAČR 405/09/0718 Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfronatci
 • 2007-2009 - spoluřešitel grantu GAČR 405/07/0652 Integrace v jazycích, jazyky v integraci
 • 2002-2004 - spoluřešitel grantu GAČR 405/02/0349 Kontrastivní zkoumání věcných textů
Akademické stáže
 • 2017, březen, konference Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, Univerzita Wroclaw, Polsko.
 • 2017, duben, konference Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation Hochschule Görlitz, SRN.
 • 2017, listopad, XVI. Kongress der Assoziation der lateinamerikanischen Germanistik (ALEG) Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 • 2017, duben-květen, přednáškový pobyt na Lithuanian University of Educational Sciences Vilnius, Litva.
 • 2016, srpen, referát na mezinárodní konferenci EUROPHRAS, Univerzita Trevír (Trier), SRN
 • září 2014 - družební pobyt a konference na Instytut Filologii Germanskiej, Universytet Wroclawski, Wroclaw, Polsko
 • duben-květen 2014 - studijní a přednáškový pobyt na Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva
 • duben-květen 2012 - stipendijní pobyt Univerzita Tallinn, Estonsko
 • květen-červenec 2010 - stipendijní pobyt Univerzita Würzburg. SRN (Hermann-Niermann-Stiftung)
 • leden 2010 - Hochschule Görlitz-Zittau, SRN: výuka v rámci Erasmus/Sokrates
 • prosinec 2009 - Univerzita Řezno
 • červenec 2008 - Univerzita Řezno: výuka v rámci Erasmus/Sokrates
 • účast na kolokviu Metaforika a Idiomatika
 • červenec 2007, říjen-listopad 2007 - stipendijní pobyt Univerzita Würzburg. SRN (Hermann-Niermann-Stiftung)
 • leden 2006 - Univerzita Řezno, SRN
 • červen 2003 - Univerzita Řezno, SRN
 • leden 2003 - Univerzita Řezno
 • únor 2002 -Univerzita Řezno, SRN
 • prosinec 2001 - Univerzita Řezno, SRN
 • červen 2001 - přednáškový pobyt v rámci učitelské mobility SOKRATES/ERASMUS na Univerzitě v Magdeburgu, SRN
 • únor 2001 - Univerzita Řezno, SRN
 • únor 2000 - Univerzita Řezno, SRN - přednáška na téma Kontrastive Phraseologie
 • leden 1999 - Univerzita Řezno, SRN
 • prosinec 1997 - Univerzita Řezno, SRN
 • leden, červenec 1996 (stipendium DAAD)- Univerzita Řezno, SRN
 • červenec, září 1993 - Vídeň (Österreichisches Institut)
 • srpen 1992 - Univerzita Trevír, SRN
 • leden 1991 - Univerzita Řezno, SRN
 • srpen 1990 - jazykový kurz nizozemštiny Hasselt, Belgie
 • srpen 1989 - jazykový kurz dánštiny Helsingor, Dánsko
 • srpen 1988 - Univerzita Trevír, SRN
Universitní aktivity
 • členka zkušebních komisí pro SZZ a rigorózní zk. FF MU Brno
 • členka zkušebních komisí pro SZZ FF UJEP Ústí nad Labem
 • členka zkušebních komisí pro rigorózní zk. FF UP Olomouc
 • členka zkušebních komisí pro rigorózní zk. FF Univerzita Ostrava
Mimouniversitní aktivity
 • Kruh moderních filologů
 • Svaz germanistů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017, březen, Phraseologismen als Ausdrucksmittel von Emotionen im Deutschen und Tschechischen. Kontrastive Untersuchungen anhand von Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Ärger und Liebe. In Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, Univerzita Wroclaw, Polsko.
 • 2017, duben, „Eine trübe Tasse“ – „trouba, ňouma, moula, bačkora“ – Zu lexikalischen Ausdrucksmitteln der Emotionalität im Deutschen und Tschechischen. In Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation Hochschule Görlitz, SRN.
 • 2017, říjen, Kontrastive Stilanalyse literarischer Übersetzungen Deutsch-Tschechisch. Am Beispiel der Übersetzung des Romans Nullzeit von der deutschen Autorin Juli Zeh ins Tschechische (Pod vodou). Ad translationem. Zu Ehren von Jiří Levý, Brno 26.-27.10.2017.
 • 2017, listopad, Phraseologismen als Ausdrucksmittel von Emotionen Freude, Angst, Trauer, Ärger und Liebe im Deutschen. XVI. Kongress der Assoziation der lateinamerikanischen Germanistik (ALEG) Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 • 2017, duben-květen, Stilistik als linguistische Teildisziplin. Grundlagen und Methoden der Stilanalyse. přednáškový pobyt na Lithuanian University of Educational Sciences Vilnius, Litva.
 • 2016, srpen, referát na mezinárodní konferenci EUROPHRAS, Univerzita Trevír (Trier), SRN
 • 2016, květen, referát na konferenci Svazu germanistů Slezská univerzita Opava
 • 2014, září, referát na konferenci, Instytut Filologii Germanskiej, Universytet Wroclawski, Wroclaw, Polsko
 • 2014, září, referát na konferenci Svazu germanistů Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • 2014, září, referát na konferenci EUROPHRAS 2014, Université Paris Sorbonne, Francie
 • 2014, duben, referát na konferenci Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Litva
 • 2013, červenec - srpen, referát na konferenci Internationale Deutschlehrertagung, Bozen/Bolzano Itálie
 • 2013, únor, referát na konferenci Sprache und Emotionen, Ostrava
 • 2012, květen, referát na konferenci Svazu germanistů, Olomouc
 • 2011, říjen, referát na mezinárodní lingvistické konferenci Korpuslinguistik II, Sambachshof/Würzburg, SRN
 • 2011, únor, referát na mezinárodní konferenci Textlinguistik, Opava
 • 2010, září-říjen, referát na mezinárodní lingvistické konferenci Rezension Vaasa, Finsko
 • 2009, říjen, referát na mezinárodní lingvistické konferenci Korpuslinguistik, Sambachshof, SRN
 • 2009, květen-červen, konferenční a přednáškový pobyt Riga, Lotyšsko (AIA)
 • 2008, květen, referát na mezinárodní lingvistické konfernci Svazu germanistů, Brno-Telč
 • 2008, březen, referát na mezinárodní lingvistické konfernci GESUS, Kouvola, Finsko
 • 2007, říjen, referát na mezinárodní lingvistické konferenci Sambachshof, SRN
 • 2006, listopad, referát na konferenci GlasArche, Univerzita Bayreuth, SRN
 • 2005, leden, referát na mezinárodní lingvistické konferenci GESUS, Trnava, Slovensko
 • 2004, květen, referát na mezinárodní konferenci GESUS, Szombathely, Maďarsko
 • 2003, září, referát na mezinárodní konferenci Současná jazyková komunikace v interdisciplinárních souvislostech na Fakultě humanitních věd Univerzity mateje Bela v Banské Bystrici, SR
 • 2003, květen, referát na mezinárodní konferenci Ehrenkolloquium f. Prof. Masařík, Ostravice
 • 2003, únor, referát na mezinárodní konferenci GESUS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen) na Univerzitě v Hradci Králové
 • 2002 - účast na mezinárodní konferenci Sprachidentität-Identität durch Sprache, Řezno, SRN
 • 2001 - přednáškový pobyt v rámci učitelské mobility SOKRATES/ERASMUS na Univerzitě v Magdeburgu, SRN - přednášky a semináře na téma Phraseologie, Kontrastive Phraseologie
 • 2000 - přednáška Kontrastive Phraseologie na Univerzitě v Řeznu, SRN
 • od 1994 - výkonná redaktorka SPFFBU Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik řada R (germanistická)
Vybrané publikace
 • MALÁ, Jiřina. Phrasem-Konstruktionen zur Verbalisierung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen. In Europhras 2023; Milán, Itálie; 29. 5.–1. 6. 2023. 2023. info
 • MALÁ, Jiřina. Phrasemkonstruktionen im Deutschen und Tschechischen im System und Gebrauch. In Mezinárodní konference Form und Funktion Ostrava. 2022. info
 • MALÁ, Jiřina. Helmut-Heinz Lüger / Hana Bergerová / Georg Schuppener (2021): Phraseme und ihr kommunikatives Potential. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung (Hg. von Heinz-Helmut Lüger) Sonderheft 28. Landau: Verlag Empirische Pädagogik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 180-182. ISSN 1803-7380. info
 • MALÁ, Jiřina. Demčišák, J., Hornáček-Banášová, M., (Hg.): Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wroclaw. Band 1, Schriftenreihe Doktorandenforum Auslandsgermanistik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 2020, č. 2, s. 249-251. ISSN 1803-7380. info
 • MALÁ, Jiřina. Pejorative phraseologische Personenbezeichnungen im Deutschen und Tschechischen (am Beispiel von trübe Tasse, lahme Ente, freche Kröte, komischer Kauz). In Gondek, Anna; Jurasz, Alina; Kalasznik, Marcelina; Szczek, Joanna. Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und im Kontrast II : Beiträge der ". internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie in Wroclaw/Polen, 23.-25.Mai 2019. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020, s. 357 - 369. ISBN 978-3-339-11486-0. info
 • MALÁ, Jiřina. Gondek Anna, Jurasz, Alina, Szczek Joanna (Hrsg.): Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht. Bd. 1. studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020, roč. 2020, č. 26, s. 121-124. ISSN 1803-408X. info
 • MALÁ, Jiřina. Pejorative phraseologische Personenbezeichnungen im Deutschen und Tschechischen (z.B. trübe Tasse, lahme Ente, freche Kröte, komischer Kauz). In Mezinárodní konference "Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast" Wroclaw, Polsko, 23. - 25. 5. 2019. 2019. URL info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen als Ausdrucksmittel von Emotionen. Dargestellt an Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Ärger und Liebe. In Mezinárodní konference "Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes. In Erinnerung an Saulius Lapinskas.Vilnius, Litva, 11. - 12. 10. 2019. 2019. info
 • MALÁ, Jiřina. Modifikationen von Phraseologismen in Online-Medien und im DWDS-Korpus. In Menclová, Hana; Voltrová, Michaela. Experimentierräume in der deutschen Sprachwissenschaft. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019, s. 101 - 113. ISBN 978-80-261-0951-8. URL info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen mit kulinarischen Komponenten im Deutschen und Tschechischen im System und Gebrauch. In Gondek, Anna; Szczek, Joanna. Kulinarische Phraseologie. Intra- und interlinguale Einblicke. Berlin: Frank & Timme, 2018, s. 113-124. Sprachwissenschaft, Band 39. ISBN 978-3-7329-9626-1. info
 • MALÁ, Jiřina. Modifikationen von Phrasaeologismen in Online-Medien. In Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, 23.5.2018-25.5.2018, Pilsen. 2018. URL info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen als Ausdrucksmittel von Emotionen im Deutschen und Tschechischen. Kontrastive Untersuchungen anhand von Basisemotionen Freude, Angst, Trauer, Ärger und Liebe. In Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie, Univerzita Wroclaw, Polsko. 2017. info
 • MALÁ, Jiřina. „Eine trübe Tasse“ – „trouba, ňouma, moula, bačkora“ – Zu lexikalischen Ausdrucksmitteln der Emotionalität im Deutschen und Tschechischen. In Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und Innovation Hochschule Görlitz, SRN. 2017. info
 • MALÁ, Jiřina. Kontrastive Stilanalyse literarischer Übersetzungen Deutsch-Tschechisch. Am Beispiel der Übersetzung des Romans Nullzeit von der deutschen Autorin Juli Zeh ins Tschechische (Pod vodou). In Ad translationem. Zu Ehren von Jiří Levý, Brno 26.-27.10.2017. 2017. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen als Ausdrucksmittel von Emotionen Freude, Angst, Trauer, Ärger und Liebe im Deutschen. In XVI Kongress der Assoziation der lateinamerikanischen Germanistik (ALEG) Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2017. info
 • MALÁ, Jiřina. Stilistik als linguistische Teildisziplin. Grundlagen und Methoden der Stilanalyse. In přednáškový pobyt na Lithuanian University of Educational Sciences Vilnius, Litva. 2017. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen mit kulinarischen Komponenten im Deutschen und im Tschechischen im System und Gebrauch. In Konference EUROPHRAS 2016, Univerzita Trevír, SRN. 2016. info
 • MALÁ, Jiřina. Pragmatische Phraseologismen in Verkehrsmitteln aus deutsch-tschechischer Sicht. In Konference Svazu germanistů v Opavě, ČR. 2016. info
 • MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. Erste Ausgabe. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 218 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 447. ISBN 978-80-210-8353-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016. info
 • MALÁ, Jiřina. Bartoszewicz, Iwona / Szczek, Joanna / Tworek, Artur (Hgg.) (2014): Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch I. (Linguistische Treffen in Wroclaw). Wroclaw - Dresden: Neisse Verlag, 271 S., ISSN 2084-3062. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 30, č. 2, s. 199-200. ISSN 1803-7380. info
 • MALÁ, Jiřina, Lenka VAŇKOVÁ, Hana BERGEROVÁ, Eva CIEŚLAROVÁ a Martin MOSTÝN. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen. 1. Auflage. Ostrava: Univerzita Ostrava, 2015, 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen in Filmberichterstattungen und Filmrezensionen. Untersuchungen zu den Mehrwortverbindungen "der rote Teppich", "Liebe auf den ersten Blick" und "Wechselbad der Gefühle". In Bartoszewicz, Iwona; Szczek, Joanna; Tworek, Artur. Linguistische Treffen in Wroclaw. Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch II. Wroclaw - Dresden: Neisse Verlag, 2015, s. 137-145. ISBN 978-83-7977-175-2. info
 • MALÁ, Jiřina. Grazyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.): Phraseologie und kommunikatives Handeln. Landau: Verlag Empirische Pädagogik e.V, 2015. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 29/2015, 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 218-220. ISSN 1803-7380. info
 • MALÁ, Jiřina. Schiewer, Gesine Lenore (2014): Studienbuch Emotionsforschung. Theorien-Anwendungsfelder-Perspektiven. Wien: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. info
 • MALÁ, Jiřina. Metaphern und metaphorische Idiome als Ausdrucksmittel der Emotionalität in der Textsorte Filmrezension. In Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning, Vilnius, Litva. 2014. info
 • MALÁ, Jiřina. Kinegramme zur Verbalisierung von Emotionen. Eine korpusgestützte Analyse. In EUROPHRAS 2014, La phraséologie: ressources, descriptions et traitements informatiques Université Paris Sorbonne. 2014. info
 • MALÁ, Jiřina. Neuere Tendenzen in deutschen und tschechischen Massenmedien. In Konference Svazu germanistů ČR "Deutsch ohne Grenzen", JU České Budějovice. 2014. info
 • MALÁ, Jiřina. Phrasen und Phraseologismen in Filmrezensionen. In Linguistische Treffen in Wroclaw V, Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Universytet Wroclawski. 2014. info
 • MALÁ, Jiřina. Möglichkeiten der stilistischen Textanalyse. Dargestellt an der Textsorte Filmrezension. In Vilnius, Litva, University of Educational Sciences. 2014. info
 • MALÁ, Jiřina. Textstilistische Mittel der Emotionalisierung in der Berichterstattung über Filmfestivals. In Lenka Vaňková (Hg.). Emotionalität im Text. Tübingen: Tübingen: Stauffenburg Verlag, ISBN, 2014, s. 263-272. info
 • MALÁ, Jiřina. Pišl, Milan: Der Ausdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentexten. Ostrava 2012: Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 28/2014, 1-2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 237-238. 1-2. ISBN 978-80-210-7213-8. info
 • MALÁ, Jiřina. ´Liebe auf den ersten Blick´ oder ´Wechselbad der Gefühle´? Phraseologismen in publizistischen (und literarischen) Texten korpusgestützt analysiert. In Iva Kratochválová/Norbert Richard Wolf (Hrsg.). Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Narr Francke Attempo Verlag, 2013, s. 271-282, 10 s. Studien zur deutschen Sprache Band 66. ISBN 978-3-8233-6836-6. info
 • MALÁ, Jiřina. Textstilistische Mittel zur Verbalisierung von Emotionen in journalistischen Infotainment-Texten. 2013. info
 • MALÁ, Jiřina. Kateřina Šíchová: "Mit Händen und Füßen reden". Verbale Phraseme im Deutsch-Tschechischen Vergleich. Tübingen: Julius Groos Verlag 2013. In Aussiger Beiträge. Lexikologie und Lexikographie. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. 1. vyd. Wien: Praesens-Verlag, 2013, s. 273-275, 2 s. ISSN 1802-6419. info
 • MALÁ, Jiřina. Schreiben über Filme: Zur textstilistischen Vielfalt der Filmrezensionen. In Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2012, s. 103-113. Stauffenburg Linguistik 62. ISBN 978-3-86057-107-1. info
 • MALÁ, Jiřina. Die Textsorte Filmrezension in der deutschen und tschechischen Presse. Ein stilistischer Vergleich. In Mariann Skog-Södersved, Christoph Parry, Michael Szurawitzki (Hrsg.): Sprache und Kultur im Spiegel der Rezension. Ausgewählte Beiträge der GeFo Text-Konferenz in Vaasa. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 49-59. Finnische Beiträge zur Germanistik. ISBN 978-3-631-63718-0. info
 • MALÁ, Jiřina. Verbalisierung von Emotionen in Online-Artikeln. Eine Textanalyse anhand von Info-Texten aus SPIEGELONLINE.de und iDNES.cz. In: Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Hg. von Lenka Vaňková. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2012, s. 157-176, 18 s. info
 • MALÁ, Jiřina. Die Filmrezension als "Fundgrube" für die Verbalisierung von Emotionen. Emotion Angst im Mittelpunkt. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2011, roč. 9, č. 1, s. 45-54. ISSN 1803-408X. info
 • MALÁ, Jiřina. Eva Cieslarová: Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch. Am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, roč. 5, č. 1, s. 170-172. ISSN 1802-6419. info
 • MALÁ, Jiřina. Možnosti stylistické analýzy publicistických textových druhů věnovaných světu filmu z hlediska kulturní a jazykové integrace. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, s. 135-151. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • MALÁ, Jiřina. Kontrastive Phraseologie Deutsch-Tschechisch. In přednáška Erasmus, Institut překladatelství Hochschule Zittau/Görlitz, SRN. 2010. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen zum Ausdruck der Emotionalität. Eine Untersuchung mit Beispielen aus Text-Korpora. In Kratochvílová, Iva - Wolf Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik: Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010, s. 255-263. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • MALÁ, Jiřina. Aspects of the Stylistic Analysis of Film Reviews with respect to Linguistic and Cultural Integration. In Languages in the Integrating World. 1. vyd. München: Lincom Europa, 2010, s. 135-151. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. info
 • MALÁ, Jiřina. Emotionalität in Filmrezensionen dargestellt an der Emotion LIEBE in den Filmen über Liebe. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, roč. 6, č. 1, s. 189-198. ISSN 1803-408X. info
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
 • MALÁ, Jiřina. Textsorten und ihre sprachstilistische Realisierung in tschechischen Besucherbüchern. In Ein Kunstobjekt als Schreibanlass. Regensburg: edition vulpes e.K. Regensburg, 2009, s. 167-190. edition vulpes. ISBN 978-3-939112-44-0. info
 • MALÁ, Jiřina. Metaphorik und Idiomatik in der Textsorte Filmrezension. Dargestellt an Filmrezensionen aus den Wochenmagazinen Der Spiegel und FOCUS. In Linguistik und Übersetzung in Kouvola. Beiträge zu Sprache und Sprachen. Vorträge der 17. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen Gesus. Helsinki University: Irmeli Helin, 2009, s. 379-390. ISBN 978-952-10-5248-4. info
 • MALÁ, Jiřina. Möglichkeiten der stilistischen Textanalyse von Filmrezensionen. In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: Libuše Spáčilová Lenka Vaňková, 2009, s. 149-156. Academicus. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • MALÁ, Jiřina. Metaphern und (metaphorische) Idiome als Ausdrucksmittel der Emotionalität. Dargestellt an der Emotion LIEBE. Studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, roč. 5/2009, č. 5, s. 51-61. ISSN 1803-408X. info
 • MALÁ, Jiřina. Filmrezensionen in der deutschen und tschechischen Presse. Ein stilistischer Vergleich. In Konference Deutsch im Kontakt und Kontrast III, Fakultät für Moderne Sprachen, University of Lettland, Riga, Lotyšsko. 2009. info
 • MALÁ, Jiřina. Möglichkeiten der stilistischen Textanalyse. In Přednáška na Pedagogické fakultě Lotyšské univerzity Riga (Latvia University Riga). 2009. info
 • MALÁ, Jiřina. Die Textsorte "Filmrezension" - Möglichkeiten der stilistischen Textanalyse. Dargestellt an Filmrezensionen aus "Der Spiegel" und "Focus". In "Sprache: Deutsch". Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums Opava/Sambachshof. Schlesische Universität Opava: Iva Kratochvílová/Jana Nálepová, 2008, s. 9-18. ISBN 978-80-7248-463-8. info
 • MALÁ, Jiřina. Metaphern und Idiome als textstilistische Mittel in der Textsorte Filmrezension. Dargestellt an Filmrezensionen aus den Wochenmagazinen Der Spiegel und Focus. Sborník prací FF brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2008, R 13/2008, č. 2008, s. 45-55. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Kontrastive Idiomatik in der kognitiven Metapherntheorie. In Symposium Idiome in der kognitiven Metapherntheorie, Regensburg, SRN. 2008. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologie Deutsch-Tschechisch kontrastiv. In Přednáška rámci Erasmus, Univerzita Regensburg, SRN. 2008. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologismen als Stilmittel. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS, Szombathely, 12.-14. Mai 2004. Muenchen: LINCOM EUROPA8, 2007, 8 s. ISBN 978-3-89586-503-9. info
 • MALÁ, Jiřina. Textsorte "Gästebucheintrag" und die thematische Vielfalt der deutschen und tschechischen Einträge in den Gästebüchern bei der grenzüberschreitenden Kulturveranstaltung GlasArche im Böhmerawld/Bayerischen Wald. In MIKULOVÁ, Anna a Alena KOVÁŘOVÁ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 19 s. ISBN 978-80-210-4424-1. info
 • MALÁ, Jiřina. Probleme der kontrastiven Phraseologie Deutsch-Tschechisch im Phraseologie-Unterricht. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. Vorträge der internationalen Linguistik-Tage Trnava 2005. Trnava 2006: Univerzita Cyrila a Metoda, 2006, 9 s. ISBN 80-89220-41-X. info
 • MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 2005, s. 65-77. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Dialogische Textsorten in deutschen und tschechischen Printmedien: Beispiel Interview. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, R8, č. 1, s. 87-95. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Frazeologizmy v masmédiích. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárných súvislostiach. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2004, s. 311-317. ISBN 80-8055-979-1. info
 • MALÁ, Jiřina. Textsorte "Reportage" in deutschen und tschechischen Printmedien. Ein stilistischer Vergleich. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2003, R8/2003, č. 1, s. 75-83. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7. info
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Funktionen der Phraseolgismen in publizistischen Textsorten. In Königgratzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 307-312. ISBN 80-7041-162-7. info
 • MALÁ, Jiřina. Kontrastive stilistische Untersuchungen an Textsorten aus deutschen und tschechischen Zeitschriften. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2002, R 7/2002, č. 1, s. 105-118. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Zur Problematik der linguistischen und sprachpraktischen Disziplinen im Curriculum der Germanistikausbildung. In MITTE. Zeitschrift f. interkulturelle Begegnung. Regensburg: H. Tanzer, P. Váňa, A. Wolff, 2002, s. 23-24. ISBN 1618-9248. info
 • MALÁ, Jiřina. Die Möglichkeiten der stilistischen Textanalyse anhand von Filmrezensionen. In Lithuanian University of Educational Sciences, Department of German Philology and Didactics. 2001. info
 • MALÁ, Jiřina. "Böhmische Dörfer - španělská vesnice". Einige Aspekte der kontrastiven Phraseologie (Deutsch-Tschchisch) in Wörterbüchern und Texten. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2000, R 5/2000, s. 76-86. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Zu einigen Problemen der kontrastiven Phraseologie am Beispiel Deutsch-Tschechisch. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 13, 11 s. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Regina Hessky - Stefan Ettinger: Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene.(Narr Studienbücher). Gunter Narr Verlag, Tübingen 1997. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1998, XII, s. 77-79. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Die Textsorte Filmrezension in der deutschsprachigen Publiz stik - Versuch einer Stilanalyse. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XI, s. 51-57. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Zur Frequenz und Distribution bildhafter Phraseologismen in verschiedenen deutschen Zeitungen und Zeitschriften. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1996, X, s. 31-40. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Brno, 1993. info
 • MALÁ, Jiřina. Zu stilistischen und textbildenden Aspekten der Phraseologismen in publizistischen Textsorten. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1992, VIII, s. 27-34. ISSN 1211-4979. info
 • MALÁ, Jiřina. Linguostilistische Betrachtungen zur Erzählstruktur von Christoph Heins Novelle "Der fremde Freund". In Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache (BES). Tübingen, 1991, s. 61-71. 10. Bd. ISBN 3-323-0087-0. info
 • MALÁ, Jiřina. Zur Problematik des Individualstils. Dargestellt an erzählenden und essayistischen Texten von Christoph Hein. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, VII, s. 41-50. ISSN 1211-4979. info

17. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info