Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.


kancelář: bud. A34/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6217
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 10. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Sportovní výživa jako vědecká disciplína
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. (Fakulta sportovních studií)
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. (FTVS UK Praha)
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela)
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info