Personální zabezpečení studijního programu Experimentální a molekulární biologie

Programová rada

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů