Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 11
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 10 9

platné ke dni 12. 7. 2020