O pracovišti

Organizační struktura

Do rozsahu působnosti Odboru pro rozvoj náleží:

- poskytování centrálních služeb v oblasti projektové podpory v rozsahu strukturálních fondů a rozvojových projektů.

- specifické činnosti

  • IRP – administrativa,
  • CRP – administrativa,
  • FRMU – administrativa,
  • Ukazatel F – administrativa, podpora HS, mimo každoroční příspěvek SPSSN,
  • Národní program udržitelnosti – projektová podpora,
  • OP VVV a další operační programy (OP PIK, OP ŽP, OP Z, IROP, OP přeshraniční spolupráce, OP D) – administrace a realizace.