Aleksander Kwasniewski

Prezident, Polská republika

Polský politik, který se aktivně účastnil transformace Polska, v letech 1995 až 2005 byl prezidentem Polské republiky. Během jeho působení v úřadu byla v roce 1997 uzákoněna nová Ústava, v roce 1998 Poláci zahájili členská vyjednávání s Evropskou unií a v roce 1999 se Polsko stalo Členem NATO. Dlouhodobě působil i jako novinář a aktivista ve studentských hnutích.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU předložila Masarykova univerzita. Medaile byla předána 23. února 2000.