Jaroslav Jonas

Česká republika

Profesor Jonas dlouhodobě působil na Přírodovědecké fakultě MU a významně se zasloužil o rozvoj doktorandského studia, racionalizaci využívání lidských i materiálních zdrojů na fakultě a zvýšení její konkurenceschopnosti nejen v českém, ale také v evropském prostředí.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 21. ledna 1997.