Vladimír Podborský

Česká republika

Významný archeolog, odborník v oblasti doby pravěku střední Evropy, metodologie vědecké práce v prehistorii a dějin moravské archeologie. Na území neolitického sídliště u Těšetic – Kyjovic vybudoval výzkumnou základnu připojenou ke katedře archeologie, objevil zde první neolitický reondel. Působil jako vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie, předseda Moravskoslezského archeologického klubu, předseda Krajské archeologické komise, redaktor časopisu Pravěk, hostoval na českých i zahraničních univerzitách.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 14. prosince 2007.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info