Thomas DaCosta Kaufmann

Historik umění, Spojené státy americké

Jeden z nejvýznamnějších historiků umění v oblasti dějin raně novověkého umění, především evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka. Zasloužil se o spolupráci Masarykovy a Princetonské univerzity, několikrát přednášel pro studenty dějin umění v Brně. Je autorem čtrnácti významných knižních monografií, mnoha výstavních katalogů, článků a odborných studií. Je viceprezidentem národního severoamerického komitétu dějin umění při Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), získal řadu významných ocenění mimo severoamerické prostředí. Držitel profesury Fredericka Marquanda pro umění a archeologii na Princetonské univerzitě

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru dějiny umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 12. listopadu 2013. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info