Thomas DaCosta Kaufmann

Historik umění, Spojené státy americké

Jeden z nejvýznamnějších historiků umění v oblasti dějin raně novověkého umění, především evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka. Zasloužil se o spolupráci Masarykovy a Princetonské univerzity, několikrát přednášel pro studenty dějin umění v Brně. Je autorem čtrnácti významných knižních monografií, mnoha výstavních katalogů, článků a odborných studií. Je viceprezidentem národního severoamerického komitétu dějin umění při Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), získal řadu významných ocenění mimo severoamerické prostředí. Držitel profesury Fredericka Marquanda pro umění a archeologii na Princetonské univerzitě

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru dějiny umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 12. listopadu 2013. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.