Kdo mi může pomoci

Ať potřebujete poradit se studijními záležitostmi, kariérou, zdroji pro vaši diplomku nebo máte specifické studijní nároky, Masarykova univerzita vám naslouchá a nabízí pomoc. 

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Poradenské centrum

Jste na cestě studiem a v něčem tápete? Jsme jedno ucho a nasměrujeme vás ke zdroji správných odpovědí. Provedeme vás stěžejními studijními tématy a napovíme, proč a jakým způsobem si nastavit úspěšnou studijní strategii

Naším cílem je dostat k vám včas ty správné informace, podpořit vaši motivaci úspěšně dostudovat a pomoci vám orientovat se ve způsobech pomoci, které vám univerzita nabízí. Zkrátka jsme vám při ruce na vaší cestě studiem na MU.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: poradenstvi@muni.cz

Fakultní poradenství

Studijní oddělení

Studijní oddělení na jednotlivých fakultách zajišťují studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem. Vysokoškolákům pomáhají řešit studijní záležitosti v souvislosti se vznikem, průběhem i ukončením studia.

Fakultní poradce

Fakultní poradci jsou zástupci Poradenského centra MU na jednotlivých fakultách. Poradenství buď přímo poskytují, nebo vás nasměrují na správné místo na univerzitě i mimo ni, aby byl váš dotaz vyřešen co nejrychleji.

Všichni fakultní poradci jsou k dispozici na společném emailu, proto vaše dotazy směřujte na poradenstvi@muni.cz.

Kdo je fakultním poradcem právě na vaší fakultě, uvádíme níže.

Fakultní poradci Lékařské fakulty: Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. a Kristián Kalianko 

Fakultní poradkyně Filozofické fakulty: Mgr. Lucie Machalová

Fakultní poradkyně Pedagogické fakulty: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Fakultní poradce Právnické fakulty: JUDr. David Hejč, Ph.D.

Fakultní poradkyně Fakulty sociálních studií: Mgr. Gabriela Braunerová

Fakultní poradkyně Ekonomicko-správní fakulty: Bc. Gabriela Medková

Fakultní poradkyně Farmaceutické fakulty: Bc. Lucie Coufalová

Studenti Fakulty informatiky, Fakulty sportovních studií a Přírodovědecké fakulty se s dotazy mohou obracet přímo na své studijní oddělení.

 

Programový konzultant

Programový konzultant je osoba poskytující poradenství ohledně obsahu konkrétního programu, např. uchazečům o studium ve fázi výběru programu nebo studentům při změně studijního programu. Programový konzultant neodpovídá na dotazy spojené se studijní administrativou, tu řešte vždy na příslušném studijním oddělení.

Pokud potřebujete zjistit, kdo je  konzultantem pro konkrétní program, napište nám na poradenstvi@muni.cz. 

Proděkan pro studium

Proděkan pro studium je zástupce děkana v oblasti studijních záležitostí. S proděkanem pro studium se můžete setkat při řešení neobvyklé studijní situace, například pokud žádáte o výjimku. Kontakty a konzultační hodiny proděkanů pro studium zpravidla naleznete na stránkách studijních oddělení. 

Univerzitní poradenství

Psychologické poradenství

Studentům MU je zdarma k dispozici služba psychologického poradenství poskytovaná profesionálními psychology. a terapeuty.

Objednat na konzultaci se můžete u koordinátora psychologického poradenství na tomto odkazu. Více informací o tom, jak služba funguje a jak ji můžete využít, se dozvíte zde.

Kariérní centrum

Kariérní centrum MU podporuje studenty a absolventy MU na cestě ke spokojenosti v jejich budoucí i současné kariéře.
Víte, jakým kariérním směrem se chcete vydat? Co musíte udělat, abyste uspěli na trhu práce? Potřebujete více informací o tom, jak to v praxi funguje? 

Využijte nabídky individuálního kariérního poradenství, rozvojových workshopů nebo akcí se zaměstnavateli, které vám pomohou s přípravou na zaměstnání a dají prostor se rozhodnout, kterými všemi směry se můžete dále ubírat.
Více podrobností naleznete na: kariera.muni.cz/, nabídky práce, praxe nebo stáží na portálu jobcheckin.muni.cz nebo pište na:info@kariera.muni.cz  

Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Úkolem střediska je zajišťovat přístupnost oborů pro studenty se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením. Poskytuje také podporu studentům se specifickými poruchami učení, s psychickými obtížemi, poruchami autistického spektra nebo s chronickým onemocněním.

www.teiresias.muni.cz, teiresias@muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum zajišťuje celouniverzitní výuku cizích jazyků na nefilologických oborech MU ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Jednotlivá fakultní oddělení Centra poskytují studentům odbornou a akademickou úroveň vzdělání v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině a pro zahraniční studenty jsou pořádány kurzy češtiny.

www.cjv.muni.cz, cjv@rect.muni.cz

Studijní odbor Rektorátu MU

Odbor poskytuje služby spojené se studiem na Masarykově univerzitě na celouniverzitní úrovní, a to v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně přijímacího řízení, průběhu studia a řízení informací o studiu), ve studijních záležitostech v celoživotním vzdělávání a v oblasti poplatků spojených se studiem, dále spravuje administrativu akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání.

Stránka odboru, studijni@rect.muni.cz

IS-technik, E-technik

S IS-techniky je možné řešit uživatelské a technické problémy, které mohou nastat v souvislosti s používáním Informačního systému MU. Obracet se na ně můžete zde: https://is.muni.cz/podpora/istech, istech@fi.muni.cz

E-technici mají na starosti uživatelskou podporu při využívání e-learningových nástrojů v Informačním systému MU. Obrátit se na ně pro pomoc můžete zde: https://is.muni.cz/podpora/etechetech@fi.muni.cz

Správa kolejí a menz

Potřebujete poradit s ubytováním na kolejích? Nevíte, jak funguje systém stravování v menzách MU? Obraťte se na Správu kolejí a menz. 

Správa kolejí a menz

Další možnosti

Garant programu

Garanti programů jsou odpovědní za průběh vyučování v jednotlivých programech. Zajišťují chod výuky celého oboru, řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder/ústavů a naleznete je rovněž v Katalogu programů v IS MU.

Garant předmětu

Garanti předmětů jsou odpovědní za průběh výuky daného předmětu. Zajišťují proces výuky předmětu, určují jeho obsah a řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním svého předmětu. Kontakt je uveden v sylabu předmětu v Informačním systému MU, případně lze využít přímo vyhledávání předmětu v IS MU.

Vyučující

Vyučující provázejí studenta procesem vzdělávání. Zajišťují výuku, vedou přednášky, semináře a cvičení, poskytují odborné informace. Kontakty najdete na osobních stránkách vyučujících v Informačním systému MU.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry řídí chod katedry nebo ústavu. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder či ústavů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info