Kdo mi může pomoci

Ať potřebujete poradit se studijními záležitostmi, kariérou, zdroji pro vaši diplomku nebo máte specifické studijní nároky, Masarykova univezita vám naslouchá a nabízí pomoc. Jsme jedno ucho, ozvěte se nám!

Fakultní poradenství

Studijní oddělení

Studijní oddělení na jednotlivých fakultách zajišťují studijní administrativu, poradenskou činnost, agendu přijímacího řízení a mnoho dalších činností spjatých se studiem. Vysokoškolákům pomáhají řešit studijní záležitosti v souvislosti se vznikem, průběhem i ukončením studia.

Fakultní poradce

Fakultní poradci jsou zástupci Poradenského centra MU na jednotlivých fakultách, nasměrují vás na správné místo na univerzitě i mimo ni pro řešení vašeho dotazu nebo problému. 

Kontaktovat nás můžete na e-mailu poradenstvi@muni.cz.

Oborový / programový konzultant

Oborový / programový konzultant je osoba poskytující poradenství ohledně obsahu konkrétního oboru / programu, např. ve fázi výběru či změny studijního oboru / programu. Oborový / programový konzultant neodpovídá na dotazy spojené se studijní administrativou.

Pokud potřebujete zjistit, kdo je  konzultantem pro konkrétní obor nebo program, napište nám na poradenstvi@muni.cz.

Proděkan pro studium

Proděkan pro studium je zástupce děkana v oblasti studijních záležitostí. S proděkanem pro studium se můžete setkat při řešení neobvyklé studijní situace, například pokud žádáte o výjimku. Kontakty a konzultační hodiny proděkanů pro studium zpravidla naleznete na stránkách studijních oddělení. 

Garant oboru

Garanti oborů jsou odpovědní za průběh vyučování v jednotlivých oborech. Zajišťují chod výuky celého oboru, řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder/ústavů.

Garant předmětu

Garanti předmětů jsou odpovědní za průběh výuky daného předmětu. Zajišťují proces výuky předmětu, určují jeho obsah a řeší případné problémy vzniklé v souvislosti s vyučováním svého předmětu. Kontakt je uveden v sylabu předmětu v Informačním systému MU.

Vyučující

Vyučující provázejí studenta procesem vzdělávání. Zajišťují výuku, vedou přednášky, semináře a cvičení, poskytují odborné informace. Kontakty najdete na osobních stránkách vyučujících v Informačním systému MU.

Vedoucí katedry

Vedoucí katedry řídí chod katedry nebo ústavu. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách kateder či ústavů.

Univerzitní poradenství

Poradenské centrum

Poradenské centrum vás provede studijními tématy a nasměruje ke zdroji odpovědí na vaše otázky. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: poradenstvi@muni.cz

Psychologické poradenství

Pro studenty Muni je k dispozici služba psychologického poradenství poskytovaná profesionálními psychology, a to v rozsahu až pěti konzultací zdarma.

Objednat na konzultaci se můžete u koordinátora psychologického poradenství na e-mailu psycholog@muni.cz. Více zde.

Kariérní centrum

Personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která propojuje studenty se zaměstnavateli. Centrum poskytuje individuální poradenství, výukové semináře, workshopy a akce, které studentům pomáhají s přípravou na zaměstnání a překonáním jejich aktuálních kariérních problémů a výzev.

kariera.muni.cz/, info@kariera.muni.cz

Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Úkolem střediska je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

www.teiresias.muni.cz, teiresias@muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum zajišťuje celouniverzitní výuku cizích jazyků na nefilologických oborech Muni ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Jednotlivá fakultní oddělení Centra poskytují studentům odbornou a akademickou úroveň vzdělání v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině a pro zahraniční studenty jsou pořádány kurzy češtiny.

www.cjv.muni.cz, cjv@rect.muni.cz

Studijní odbor Rektorátu MU

Odbor poskytuje služby spojené se studiem na Masarykově univerzitě na celouniverzitní úrovní, a to v oblasti studia v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně přijímacího řízení, průběhu studia a řízení informací o studiu), ve studijních záležitostech v celoživotním vzdělávání a v oblasti poplatků spojených se studiem, dále spravuje administrativu akreditací bakalářských a magisterských studijních programů a programů celoživotního vzdělávání.

Stránka odboru, studijni@rect.muni.cz

IS-technik, E-technik

S IS-techniky je možné řešit uživatelské a technické problémy, které mohou nastat v souvislosti s používáním Informačního systému MU. Obracet se na ně můžete zde: https://is.muni.cz/istech/, istech@fi.muni.cz

E-technici mají na starosti uživatelskou podporu při využívání e-learningových nástrojů v Informačním systému MU. Obrátit se na ně pro pomoc můžete zde: https://is.muni.cz/elportal/etech/ , etech@fi.muni.cz

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

 

 

Zeptejte se nás. Jsme jedno ucho

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info