Kdy a jak využívat psychologické konzultace pro studenty MU

Vzhledem k pandemii koronaviru a aktuálním doporučení, probíhají psychologické konzultace i nadále výhradně distanční formou. Někteří z psychologů nabízejí dle svých časových možností konzultace po Skype.

Aktuální situaci můžete sledovat zde: https://www.muni.cz/koronavirus.

Něco vás trápí a má to negativní vliv na vaše studium? Nezoufejte a svěřte se nám se svým problémem. Pro studenty MU je zdarma k dispozici služba psychologického poradenství, a to v rozsahu až pěti osobních nebo on-line konzultací poskytovaných profesionálními psychology.