Kdy a jak využívat psychologické konzultace pro studenty MU

Od čtvrtka 10. 9. jsou povinné roušky ve společných prostorách MU. Masarykova univerzita situaci týkající se šíření koronaviru monitoruje, řídí se doporučeními příslušných orgánů a z preventivních důvodů již přijala řadu opatření, o kterých podrobně informuje zde: https://www.muni.cz/koronavirus.

Něco vás trápí a má to negativní vliv na vaše studium? Nezoufejte a svěřte se nám se svým problémem. Pro studenty MU je zdarma k dispozici služba psychologického poradenství, a to v rozsahu až pěti osobních nebo on-line konzultací poskytovaných profesionálními psychology.