Podpora pro studenty se specifickými nároky

Na Masarykově univerzitě působí Středisko Teiresiás – středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, které nabízí své služby studentům

  • s postižením zrakovým nebo sluchovým,
  • s postižením pohybovým,
  • se specifickými poruchami učení,
  • s psychickými obtížemi,
  • s chronickým onemocněním.

Teiresiás nabízí celou škálu služeb – od poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami a administraci přijímacích zkoušek přes pedagogické a psychologické poradenství a s ním související dílčí organizační, didaktická či technologická opatření během studia či při testech a zkouškách až po navržení komplexního individuálního studijního plánu a zajištění technicky modifikovaných závěrečných zkoušek.

Bližší informace najdete na webu Teiresiás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info