Je účast na přednáškách a cvičeních povinná?

Obecně na celé univerzitě platí, že účast na přednáškách není povinná. Během přednášek však zaznívají důležité informace, které ve studijních materiálech nemusíte najít.

Povinná je účast na semináříchcvičeních. Tuto povinnost ukládá článek 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info