Je účast na přednáškách a cvičeních povinná?

Obecně na celé univerzitě platí, že účast na přednáškách není povinná. Během přednášek ale zaznívají důležité informace, které ve studijních materiálech nemusíte najít.

Povinná je účast na semináříchcvičeních.