Jak mohu svou absenci omluvit?

V případě tzv. omluvené absence dodáte omluvenku - potvrzení od lékaře, soudu, policie, případně jiné instituce - na studijní oddělení vaší fakulty. Omluvenku je třeba na studijní oddělení doručit do pěti pracovních dnů od absence, později omluvené absence nemusí být uznány. K omluvení je možné využít předepsaný formulář, který zpravidla najdete na stránkách studijního oddělení vaší fakulty.