Jak je to na univerzitě s absencemi?

Je vhodné si dopředu u každého předmětu zjistit, kolik absencí máte povolených. Rozdíl je, zda se jedná o absence neomluvené či omluvené. Studenti mají během jednoho semestru právo na minimálně jednu neomluvenou absenci v povinné výuce daného předmětu, který je vyučován pravidelně (viz článek 9, odst. 6 Studijního a zkušebního řádu MU). Vyučující může stanovit i vyšší tolerovanou absenci.

Dejte si pozor na předměty, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem, kde nemusí být absence povolena vůbec.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info