Jak je to na univerzitě s absencemi?

Je vhodné si dopředu u každého předmětu zjistit, kolik absencí máte povolených. Rozdíl je, zda se jedná o absence neomluvené či omluvené.

Dejte si pozor na předměty, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem, kde nemusí být absence povolena vůbec.