Farmakologie a toxikologie

Co se naučíte

Cílem studia v doktorském studijním programu Farmakologie a toxikologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání připravit kvalifikované odborníky, kteří budou profesně působit v rámci vědecké činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a testování biologicky účinných látek a její aplikaci na další vědní oblasti. Studium má za cíl rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, schopnosti publikovat výsledky ve vědeckých časopisech a schopnosti obhájit své výsledky před odborníky v oboru farmakologie a toxikologie.

Cílem studia je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu zaměřeného na oblast farmakologie a toxikologie.

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu se nejčastěji uplatňují jako vědečtí pracovníci ve výzkumných a vývojových laboratořích farmaceutického průmyslu, zdravotnických zařízení, výzkumných organizací, akademie věd, v řídících orgánech zdravotnictví, managementu lokálních i nadnárodních farmaceutických společností, či jako vysokoškolští učitelé s možností další vědecko-pedagogické kvalifikace.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 24. – 31. 8. 2020)

Termín konání přijímací zkoušky pro podzimní semestr 2020: 16. 9. 2020. Odborná zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče.

Informace o studiu

Zajišťuje Farmaceutická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info