Informace o projektu

Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP205/10/1374
Období řešení
1/2010 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Odpovědná osoba Ing. Richard Ficek
Odpovědná osoba Ing. Michal Pavlík
Odpovědná osoba Ing. Jana Chomoucká Ph.D.
Odpovědná osoba prof. Ing. Radimír Vrba CSc.
Odpovědná osoba doc. Ing. Jaromír Hubálek Ph.D.
Odpovědná osoba Ing. Jan Prášek Ph.D.

Projekt navrhuje vyvíjet plazmochemické metody pro syntézu a funkcionalizaci uhlíkových nanotrubek (CNTs), studovat roli katalyzátoru a jeho podkladového materiálu na růst CNTs a zkoumat funkční vlastnosti nanotrubek (studená emise, elektrická vodivost a elektrochemická aktivita). CNTs budou syntetizovány pomocí metody pevného katalyzátoru unikátním procesem mikrovlnného pochodňového výboje při atmosférickém tlaku. Bude vyvíjen i levný proces atmosférického doutnavého výboje (APG), tj. APG na kHz frekvencích bez použití hélia. Bude zkoumána restrukturalizace katalyzátoru plazmovými výboji pro různé podkladové materiály a použití nekonvečních podkladových materiálů jako jsou nanostrukturované plazmové polymery. Funkcionalizace CNTs a obalení CNTs polymerem bude prováděno, kromě konvečních postupů, i v pulzním nízkotlakém v.f. výboji a APG. Plazmové procesy budou zkoumány
optickou emisní spektroskopií, hmotnostní spektroskopií, sondovými a elektrickými měřeními.

Publikace

2015

2014

2013

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info