Informace o projektu

Funkce homologů bakteriálních regulátorů indukovatelných dusičnany v rostlinách Arabidopsis thaliana

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA204/99/D024
Období řešení
1/1999 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zásadní podíl dvousložkových regulačních systémů na řízení řady životních aktivit bakteriálních buněk byl podrobně studován a tvoří stále významnou oblast aktivního výzkumu. Základní prvky tohoto systému jsou kódovány geny nazývanými bakteriální regulátory. Nedávný objev genů příbuzných bakteriálním regulátorům u Arabidopsis thaliana svědčí o přítomnosti dvousložkových systémů u rostlin. Objasnění funkce jednotlivých dvousložkových systémů u rostlin je v samém počátku výzkumu. Důležitým zjištěním pro objasnění funkce jedné ze skupin rostlinných homologů bakteriálních regulátorů je skutečnost, že některé z nich (ARR3 - ARR7) jsou indukovatelné dusičnany a rostlinnými růstovými regulátory. Jsou tedy možnými články přenosu signálu dusičnanů u rostlin. Navrhujeme využít přístupů reverzní genetiky k přirazení biologické funkce genům ARR3 - ARR7. Budou vyhledány inzerční mutace v uvedených a příbuzných genech v nedávno vytvořených sbírkách linií A. thaliana mutagenizovaných transpozóny.

Publikace

Počet publikací: 6