Informace o projektu

Nové diagnostické a léčebné postupy u metabolických chorob

Kód projektu
MUNI/A/1006/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výskyt metabolických onemocnění (obezity, diabetu, hypertenze, osteoporózy, chronické zánětlivé systémové onemocnění, ledvinného selhání ) a jejich komplikací stále narůstá s rozvojem moderního způsobu života. Metabolické onemocnění jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob, ledvinného selhání, nealkoholické steatohepatitidy, onemocnění zažívacího systému, pohybového aparátu a mnoha typů nádorů. Sledovány budou rizikové faktory jednotlivých metabolických onemocnění a za pomoci databáze bude sledována dlouhodobá prognóza těchto nemocných. Léčba metabolických chorob spočívá nejen v úpravě dílčích metabolických parametrů, ale také snížení celkového kardiovaskulárního a metabolického rizika.
Cílem projektu je zavedení nových metod diagnostiky rizikových faktorů metabolických onemocnění a monitorace léčby nemocných léčených na interních pracovištích zapojených do projektu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info