Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů. (VYFIŽ)

Kód projektu
MUNI/A/0975/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je podpořit stávající vzestupný potenciál doložitelný množstvím kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelů vědecké výkonnosti studentů (počet a IF publikací) v rámci specifického výzkumu, vývoje a inovací na Oddělení fyziologie a imunologie živočichů a Oddělení funkční genomiky a proteomiky Ústavu experimentální biologie (ÚEB) PřF MU v Brně v oblasti těchto akreditovaných studijních programů magisterského (Mgr.) studia 1) N 1501 N-BI Biologie, OBOR PřF 1501 T008 BIOB Obecná biologie a 2) doktorandského (Ph.D) studia Fyziologie živočichů a) P 1527 D-BI4 Biologie, typ prezenční, OBOR PřF 1511 V 003 FYZZ b) P 1527 D-BI4 Biologie, typ kombinovaný, OBOR PřF 1511 V 003 FYZZ .
Problematika bude řešena v rámci oblastí: 1) Fyziologie buňky 2) Genomika a proteomika ve výzkumných a diagnostických aplikacích 3) Imunologie obratlovců a bezobratlých 4) Fyziologie smyslového vnímání. Tyto rámcově vymezené oblasti již jsou (či budou) podrobněji vymezeny formou zadání dizertačních (příp. diplomových prací) studentů pod vedením školitelů uvedených v návrhu.
Hlavními odbornými cíli jsou i) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a změn, které nastávají v procesu karcinogeneze ii) aplikace genomických a proteomických přístupů v diagnostice závažných onemocnění iii) objasnění vybraných mechanismů imunity; iv) objasnění podstaty magnetorecepce a vlivů magnetických polí na živé organismy.
Kromě obecného poznání mechanismů působení zkoumaných látek a faktorů budou výsledky výzkumu potenciálně využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a nových terapeutických postupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. hledání nových, zejména protinádorových, terapeutických postupů. Projekt specifikuje podmínky pro to, aby mohlo být úspěšně zakončeno studium doktorandů ve výchově a současně byly zabezpečeny podmínky pro přijetí nových doktorandů a zajištěn rozvoj ve všech hlavních výukových směrech vymezených programovými specializacemi.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info