Informace o projektu
Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA)

Kód projektu
MUNI/A/0976/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vlliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 10 akademických pracovníků, zhruba 35 studentů magisterského stupně, oboru zoologie a 35 studentů doktorského studijního programu. Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory (zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie) jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info