Informace o projektu

Biodiverzita - analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (BIDA)

Kód projektu
MUNI/A/0976/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku, na interspecifické interakce mezi biotickými populacemi a na vlliv ekologických procesů na biotické populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Dílčími tématy jsou také problémy taxonomické a biosystematické. Tvorba formalizovaných typologií společenstev a biotopů má potenciál pro přímé využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 10 akademických pracovníků, zhruba 35 studentů magisterského stupně, oboru zoologie a 35 studentů doktorského studijního programu. Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o čtyři obory (zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie) jedná se projekt tématicky poměrně rozsáhlý, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách.

Publikace

2016

Male copulatory organs of Annulotrema (Monogenea: Dactylogyridae) parasitizing African tetras: Does the size and shape matter?

KIČINJAOVÁ Maria Lujza SEIFERTOVÁ Mária GELNAR Milan ŘEHULKOVÁ Eva

2015

Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic)

ZEDKOVÁ Blanka — RÁDKOVÁ Vanda BOJKOVÁ Jindřiška SOLDÁN Tomáš ZAHRÁDKOVÁ Světlana

Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park

BOJKOVÁ Jindřiška — ČÍŽKOVÁ Hana — KUČEROVÁ Andrea — RÁDKOVÁ Vanda SOLDÁN Tomáš — SVIDENSKÝ Richard — VRBA Jaroslav

2014

Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails?

DVOŘÁKOVÁ Jana — MERUNKOVÁ Kristina — PREISLEROVÁ Zdenka — HORSÁK Michal CHYTRÝ Milan

Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades

BOJKOVÁ Jindřiška RÁDKOVÁ Vanda SOLDÁN Tomáš ZAHRÁDKOVÁ Světlana

2013

Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape

RYMEŠOVÁ Dana — TOMÁŠEK Oldřich — ŠÁLEK Miroslav

Patterns of land snail assemblages along a fine-scale moisture gradient

HETTENBERGEROVÁ Eva HORSÁK Michal — CHANDRAN Rashmi — HÁJEK Michal ZELENÝ David — DVOŘÁKOVÁ Jana

Polyphasic taxonomy of the genus Electrogena (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Central Europe

POLÁŠEK Marek ZAHRÁDKOVÁ Světlana — GODUNKO Roman

Taxonomy of the genus Electrogena (Heptageniidae: Ephemeroptera) - good old taxonomy with new tools

POLÁŠEK Marek

2012

Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland

SCHENKOVÁ Veronika HORSÁK Michal PLESKOVÁ Zuzana — PAWLIKOWSKI Paveł

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info