Informace o projektu

Limity principu proporcionality (Proporcionalita)

Kód projektu
MUNI/A/1050/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt Limity aplikace principu proporcionality je zaměřen na analýzu judikatury ústavních soudů zejména ve středoevropském prostoru. V rámci projektu bude zkoumáno, nakolik soudy aplikují princip proporcionality (přiměřenosti) při hodnocení zásahů do záklandích práv a nakolik se naopak od tohoto principu odchylují a dávají tak zákonodárci, resp. výkonné moci větší prostor pro úvažení při zásazích do základních práv. Pozornost bude zaměřena zejména na to
a) v jakých oblastech se soudy odchylují (např. ekonomická a sociální obast, trestání)
b) zda v takovém případě používají nějaký standardizovaný algoritmus přezkumu
c) zda a jak se nechávají při svém počínání ovlivňovat doktrínou, judikaturou zahraničních soudů či národními specifiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info