Informace o projektu

Mezinárodní právo soukromé a internet (MPSI)

Kód projektu
MUNI/A/1029/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem mezinárodního práva soukromého a procesního je úprava právních vztahů obsahujících mezinárodní prvek a úprava postupu v řízení. Tato disciplína vychází z existence států a střetu jejich právních řádů. Jejím cílem je tento střet vyřešit. Tradiční uchopení této disciplíny se může změnit při realizaci vztahů tam, kdy jsou tyto realizovány v kyberprostoru, tedy do určité míry prostoru bez tradičních hranic a lokalizací. Česká věda mezinárodního práva soukromého se doposud nevěnovala systematicky zkoumání této problematiky. Projekt by měl vyhodnotit otázku kolizního práva v části vhodnosti využití tradičních hraničních určovatelů tam, kde se realizuje vztah v kyberprostoru. Centrem pozornosti bude problematika smluv a civilních deliktů. Rovněž budou vyhodnoceny otázky dopadu mezinárodně kogentních norem. Nedílnou součástí analýz bude problematika procesního práva v části určení mezinárodní pravomoci pro spory ze vztahů, které vznikly při využití kyberprostoru a to jak v případech soudů obecných, tak i u rozhodčích soudů. Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu zpracování se objeví další otázky, které bude nutné vyhodnotit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info