Informace o projektu

Římské trestní právo (ŘTP)

Kód projektu
MUNI/A/1043/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumné činnosti tohoto projektu je římské trestní právo, tedy právo starověkého Říma, které se vztahuje k zločinům – crimen - tedy tou částí římského veřejného práva, které je obsaženo v Digestech v tzv. libri terribiles (47. a 48.)
Projekt bude zaměřen na sběr a utřídění právně-romanistické literatury a pramenů, které se k předmětu projektu vztahují. Jedná se o téma, které není v české odborné literatuře zpracováno. Mnohem větší pozornost je mu věnována v literatuře německé, proto poskytnutého příspěvku bude použito na studijní cestu do Frankfurtu nad Mohanem do Max Placke Institut, který je zaměřen na právněhistorickou a právněromanistickou literaturu a prameny, kde bude knižního a pramenného fondu využito ke sběru vědeckého materiálu. Další studijní cesta je plánována do Institut für Römischesrecht und Antike Rechtsgeschichte (Universität Wien).
Projekt bude zpracováním dané problematiky v podobě několika výstupů na mezinárodních a tuzemských konferencích a odborných článcích v odborném periodiku z oboru trestního práva římského.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info