Informace o projektu

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Kód projektu
NT11089-4/2010
Období řešení
9/2010 - 12/2013
Investor/Program
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
cervical carcinoma, cervical intraepithelial neoplasia, genetic alteration, hTERC amplification, MYCC amplification, FISH, arrayCGH
Spolupracujici organizace
Masarykův onkologický ústav
Odpovědná osoba MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

1. U cervikálních prekancerózních lézí a karcinomu děložního hrdla byly opakovaně zjištěny specifické genetické abnormality (amplifikace genů hTERC, MYCC), které lze považovatza důležité genetické markery predikující maligní transformaci a progresi onemocnění. 2. V projektu budou vyřešeny tyto chromozomové abnormality u souboru pacientek z MOÚ v Brně s histologicky potvrzenými prekancerózními "high grade" lézemi pomocí techniky FISH. 3. Výsledky by měly sloužit jako pomocný nástroj k zjištění, které vzorky obsahují vysoce rizikovou infekci HPV a chromozomové aberace spojené s potenciálem progrese a rakovinného bujení. 4. Pomocí techniky array-CGH budou vyšetřeny vzorky karcinomu děložního hrdla. Cílem je zjišťování nových a upřesnění stávajícíh oblastí amplifikací a delecí genů souvisejících se vznikem tohoto onemocnění.

Publikace

2015

Molecular cytogenetic analyses of hTERC (3q26) and MYC (8q24) genes amplifications in correlation with oncogenic human papillomavirus infection in Czech patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinomas

KUGLÍK PetrKAŠÍKOVÁ KateřinaSMETANA JanVALLOVÁ Vladimíra — LAŠTŮVKOVÁ Anna — MOUKOVÁ Lucie — CVANOVÁ MichaelaBROŽOVÁ Lucie

2014

Genome-wide screening of DNA copy number alterations in cervical carcinoma patients with CGH+SNP microarrays and HPV-FISH

KUGLÍK PetrSMETANA JanVALLOVÁ Vladimíra — MOUKOVÁ Lucie — KAŠÍKOVÁ KateřinaCVANOVÁ MichaelaBROŽOVÁ Lucie

2013

Molekulární cytogenetika v diagnostice genetických abnormalit u karcinomu děložního hrdla

KUGLÍK Petr — LAŠTŮVKOVÁ Anna — VALLOVÁ VladimíraKAŠÍKOVÁ Kateřina — MOUKOVÁ Lucie

2012

Initial experience with determination of hTERC and MYCC genes amplification in cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinoma in the Czech Republic

MOUKOVÁ Lucie — VALLOVÁ Vladimíra — SLÁMOVÁ Iva — KIŠŠOVÁ Miroslava — KUGLÍK Petr

2011

Amplification of hTERC (3q26) and MYCC (8q24) genes in correlation with oncogenic human papilloma virus infection in cervical cancer

VRANOVÁ Vladimíra — MOUKOVÁ Lucie — KIŠŠOVÁ Miroslava — SLÁMOVÁ Iva — KUGLÍK Petr

Amplifikace genů hTERC (3q26) a MYCC (8q24)v buňkách napadených lidským papilloma virem

VRANOVÁ Vladimíra — MOUKOVÁ Lucie — KIŠŠOVÁ Miroslava — SLÁMOVÁ Iva — KUGLÍK Petr

The initial experiences with detection of hTERC and MYCC genes in HPV positive cells in cervical carcinoma and cervical intraepithelial dysplasia using Vysis Cervical FISH Probe Kit

KUGLÍK PetrVRANOVÁ Vladimíra — MOUKOVÁ Lucie — KIŠŠOVÁ Miroslava — SLÁMOVÁ Iva — FILKOVÁ Hana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info