Informace o projektu

Diverzita parazitů ranných vývojových stádií ryb v podmínkách fragmentovaných habitatů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/02/0924
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Na základě dosavadních poznatků lze řícií, že druhová skladba a struktura společenstev cizopasníků, jak na úrovni tzv. infra- a metaspolečenstev, může být výrazně ovlivněna složením společenstev hostitelských ryb. Řada studií považuje parazity za faktor významně ovlivňující dynamiku populací jejich hostitelů (Begon et al. 1992; Hudson and Dobson 1989; Scott 1988). Je známo, že cizopasníci výrazně snižují přežívání a reprodukci populací hostitelů (Minchella and Scott 1991) a cizopasníci jsou rovněž studováni jako významná složka biologické diverzity (Viggers et al. 1993; Sasal et al. 2000). Naproti tomu je však pouze velmi omezené množství poznatků o tom, jak je složení a struktura společenstva ryb ovlivňována jejich cizopasníky. Paraziti mají čast značný negativní na své hostitele a je zajímavé, jak tato jejich vlastnost prostřednictvím mortality hostitelů ovlivňuje druhovou diverzitu cizopasníků (Poulin and Morand 2000). Z těchto důvodu spočívají hlavní cíle projektu ve studiu,jak časo-prostorové

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info