Informace o projektu

Mezinárodní a evropské právní a etické standardy zdravotnického výzkumu v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/02/D062
Období řešení
9/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Významnou složkou zdravotnictví vyspělých zemí je výzkum. Klinické hodnocení léčiv, zdravotnických prostředků a metod se uskutečňuje v řadě českých nemocnic a znamená pro ně i pro zúčastněné odborníky nezanedbatelný hospodářský přínos. Podíl českého zdravotnictví na klinickém výzkumu navíc usnadňuje lékařům osvojení si nejnovějších léčebných postupů, přispívá ke zkvalitnění zdravotnického vzdělávání a otevírá konečně českým pacientům přístup k nejlepší péči. Klinický výzkum musí odpovídat soudobým mezinárodním a evropským právním, etickým a technickým standardům. Jeho zadavateli jsou totiž zpravidla zahraniční výrobci a vědecké společnosti. Nové české předpisy tyto standardy už z části převzaly. Členství České republiky v Evropské unii ovšem předpokládá důsledný přenos komunitárního práva zdravotnických výrobků. Důležité jsou také nové standardy práva pacientů Rady Evropy. Právní a etické zajištění klinického výzkumu českými zdravotnickými zařízeními i státními úřady tíží značně nedostatky,

Publikace

Počet publikací: 8