Informace o projektu

Informace o projektu
Afričtí gyrodaktylové - bílé místo na mapě dosavadních poznatků: pátrání po diverzitě monogeneí a jejich fylogenetických vztazích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GPP505/11/P470
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Živorodá monogenea čeledi Gyrodactylidae jsou známa svojí unikátní reprodukční biologií. Zástupci rodu Gyrodactylus jsou schopni za příznivých podmínek rychlého namnožení a mohou se tak stát závažným patogenem nejen v rybích chovech, ale i ve volné přírodě. Podávaný projekt je zaměřen na prostudování diverzity afrických monogeneí na doposud neprobádaných místech, se zaměřením na zástupce čeledi Gyrodactylidae. Poznatky o afrických parazitických monogeneí, jejich diverzitě a parazito-hostitelských vztazích budou cennými informacemi, jež budou prakticky aplikovatelné místními chovateli při prevenci a včasném odhalení parazitických infekcí. S potřebou zabezpečit dostatek zdrojů pro obživu místních obyvatel v chudých afrických zemích, zakládání rybích chovů nabude v krátkodobém časovém výhledu aktuálnosti. Studium fylogenetických vztahů doposud nestudovaných afrických monogeneí přinese nepochybně nový pohled na doposud známé fylogenetických vztahy v rámci čeledi Gyrodactylidae.

Publikace

Počet publikací: 23


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info