Informace o projektu

Struktura interfázního jádra a její změny po ozáření

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/97/0874
Období řešení
1/1997 - 12/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Navzdory tomu, že metody použitelné pro zkoumání polohy genů jsou rozpracovány již několik let, je struktura interfázního jádra prakticky neznáma a radiačně indukované změny této struktury byly zkoumány pouze v několika našich experimentech. Proto bude h lavním cílem navrhovaného projektu zjištění dvojrozměrných a třírozměrných distribucí některých chromosomů a genů, jež mají vztah k nádorovým onemocněním, a to v interfázním jádře několika lidských buněčných linií a stanovení změn těchto distribucí po oz áření gamma zářením, neutrony a urychlenými těžkými ionty. Zmíněné distribuce budou stanovovány použitím fluorescenční in situ hybridizace kombinované se snímáním obrazu a jeho analýzou. Výzkum struktury interfázního jádra v buňkách exponovaných kancerog enním činitelům - jako je např. ionizující záření - je urgentně nutný pro porozumění mechanismů indukce maligních onemocnění a následně pro vypracování preventivních opatření. Základní vybavení naší laboratoře je dostačující pro řešení tohoto projektu.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info