Informace o publikaci

The imperfect dismantlement of the Czechoslovak pension system as an impulse for rebellion against European Union law.

Název česky Nedokonalé rozdělení československé důchodové soustavy jako důvod ke vzpouře proti právu Evropské unie
Autoři

KŘEPELKA Filip

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Social Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Pensions; Czechoslovakia; European Union
Popis Článek vysvětluje, jak se opatření ke zmírnění následků rozdělení důchodové soustavy Československa při jeho rozpadu v roce 1992 mohou ocitnout v napětí s právem Evropské unie, jejímiž členy se Česká republika Slovensko staly v roce 2004
Související projekty: