Informace o projektu

Informace o projektu
Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (RKK)

Kód projektu
MUNI/A/1024/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Klíčové kompetence, školská reforma, kooperace, participace, konsekvence

Rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů je základním prvkem současné školské reformy. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto procesu je adekvátní pregraduální příprava učitelů, kteří by měli být schopni proces rozvoje klíčových kompetencí u svých žáků iniciovat
a cílevědomě rozvíjet.


Předkládaný projekt Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence volně navazuje
na předchozí kolektivní projekt nazvaný Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání, který představoval první fázi výzkumu problematiky v rámci společného badatelského úsilí doktorandů i akademických pracovníků.


Poučeni pozitivní zkušeností ze spolupráce doktorských studentů a učitelů z první etapy řešení tohoto typu výzkumného úkolu, budeme ve druhém roce řešení problematiky klíčových kompetencí akcentovat ty výzkumné otázky, které sledují uplatňování adekvátních metodických postupů v přípravě budoucích učitelů a jejich důsledky pro školní praxi. Stranou našeho badatelského zájmu nezůstanou ani podoby participace žáků a učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí – takto jedné z nejdůležitějších součástí reformy české školy.

Výsledky

Projekt Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence (MUNI /A / 1024 / 2010) za účasti 19 doktorských studentů a 8 učitelů dále rozvinul a prohloubil výzkum závažné a vysoce aktuální problematiky s využitím multidisciplinárního přístupu a pestré škály metodologických postupů (včetně rigorózních empirických šetření), které systematicky přezkoumávají složitě strukturovanou problematiku kompetencí ve vzdělávání.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info