Informace o projektu

Mezikulturní komunikace v oblasti hospodářství. Česko-německé vztahy po r. 1989

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/96/1491
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si bere za cíl sebrání materiálu k aktuálnímu stavu českoněmeckého jazykového a sociálního kontaktu v oblasti hospodářství. Kontakty byly v tomto směru navázány s některými klíčovými a vybranými menšími firmami, v nichž dále popsaný výzkum již probíhá. Jde např. o Škodu Mladá Boleslav, Škodu Plzeň, Signar Blansko aj. Výzkum se zaměřuje na code-switching a jeho motivace, artikulaci a reflexi nacionálních předsudků a hodnocení v jazyce, kulturní standardy, kulturně odlišné styly řízení a komunikační strategie, komunikační konflikty a jejich překlenování apod. Materiálová báze, která bude výsledkem výzkumu, by měla být zpřístupněna i jiným pracovištím podobného zaměření jednak tištěným výstupem, jednak na magnetickém médiu.