Informace o projektu

Atlas krajiny ČR

Kód projektu
SK/600/1/03
Období řešení
7/2003 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
WWW stránky projektu
http://www.atlaskrajiny.info/
Klíčová slova
tematický atlas, krajina, geografie, kartografie
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Česká geologická služba
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
MGE DATA, s.r.o.

V minulosti byla pro dnešní území ČR zpracována rozsáhlá mapová díla především na úrovni národního atlasu (1935, 1966). V současné době však není k dispozici aktuální Národní atlas ČR, který by uspokojivě řešil požadavky praxe na kvalitní geografické dílo celostátního významu. Tematické atlasy (Atlas obyvatelstva ČSSR - 1987, Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR - 1992)zpracované v bývalém Geografickém ústavu ČSAV v Brně lze dnes označit jako historická díla, stejně jako celou řadu dalších map zpracovaných v rámci vědeckých programů Geografického ústavu ČSAV a dalších geografických pracovišť v ČR. Možnost sestavení Atlasu krajiny ČR je jedinečnou příležitostí k naplnění úkolu vytvořit kartografické dílo odpovídající Národnímu atlasu ČR. Vedle hlavního cíle, sestavení Atlasu krajiny ČR, sleduje projekt další 2 cíle: 1. Sestavit mapy jednotlivých tematických okruhů tak, aby byly odrazem současného stavu poznání dílčích vědních disciplín. 2. Vytvořit koncepci a obsah atlasu tak, aby resortní orgány mohly účinně rozhodovat s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.

Publikace

Počet publikací: 71


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info