Informace o projektu

Informace o projektu
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/12/0607
Období řešení
1/2012 - 7/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt navazuje na studii Komplexní léčba onkologicky nemocných s karcinomem ovaria včetně psychosociální rehabilitace a optimalizace kvality života (Grantový úkol MZ ČR, č. 2374, A, M. Bendová) a na pilotní studii Vliv gynekologických malignit na sebepojetí žen (DP, K. Skřivanová).
Výzkumný projekt si klade tyto cíle: 1. Vyhodnotit kvalitu života u žen s karcinomem mammy po aplikaci různých terapeutických postupů. 2. Prozkoumat u pacientek konstrukt Osobnosti typu C. 3. Identifikovat možný vztah mezi osobnostními faktory, prožívanou kvalitou života pacientky a objektivními ukazateli úspěšnosti léčby. 4. Prozkoumat efektivitu copingových strategií v závislosti na struktuře a dynamice osobnosti pacientek. 5. Prozkoumat vzájemné ovlivnění duševních stavů popsaných pomocí psychopatologických symptomů a imunitních parametrů. 6. Vypracovat pro pacientky systém efektivních copingových strategií. 7. Připravit edukační materiály pro pacienty, rodiny
a zdravotníky.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info