Informace o projektu

Kvantově-mechanické studium pevnosti, stability a fázových transformací v perspektivních intermetalických sloučeninách

Kód projektu
GA202/03/1351
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
elektronová struktura, ab initio výpočty, teoretická pevnost, fázové transformace, intermetalické sloučeniny
Logo poskytovatele

Cílem navrhovaného projektu je získat nové znalosti o pevnosti, stabilitě a fázových transformacích v perspektivních intermetalických sloučeninách pomocí výpočtů elektronové struktury z prvních principů. Předmětem našeho studia budou silicidy tranzitivních kovů TSi2 (T = Mo, W, Nb, Ta, V, Cr, Ti) se strukturami C11b, C40 a C54, které jsou považovány za velmi slibnou bázi pro novou generaci materiálů pro vysokoteplotní aplikace, a intermetalické sloučeniny Ni3Al a Fe3Al se strukturami L12 a D03. Pro tyto sloučeniny budeme simulovat tahovou zkoušku a vypočteme teoretickou pevnost v tahu pro různé orientace osy zatěžování. Dále budeme studovat transformační dráhy spojující různé krystalové struktury a určíme jejich stabilitu. Minima totální energie podél transformačních drah mohou odpovídat atomovým konfiguracím, které se nacházejí v oblasti rozlehlých poruch (hranice zrn, antifázové hranice, jádra dislokací) - tuto souvislost budeme rovněž analyzovat. Vypočtené výsledky nám také poskytnou základ pro konstrukci semi-empirických atomových potenciálů typu bond-order, které budou použity pro počítačovou simulaci rozlehlých poruch.

Publikace

2007

2005

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info