Informace o projektu
Studium molekulárních mechanismů způsobujících supresi v-Myb s využitím přístupů proteomiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/03/1055
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Myb, proteomika, diferenciace, nádorová suprese

Onkogen v-myb viru ptačí myeloblastózy způsobuje akutní myeloblastickou leukémii in vivo a transformuje myelomonocytické buňky in vitro. Tento onkogen kóduje transkripční faktor v-Myb, který je schopen změnou expresních profilů nebo interakcemi s jinými proteiny vyvolat transformaci buňky. Linie monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (BM2) představuje vhodný model pro studium mechansiomu účinku v-Myb, protože působením určitých činidel, jako např. forbolových esterů, trichostatinu A a kyseliny retinové lze překonat zhoubný účinek transformujícího onkoproteinu a vyvolat terminální diferenciaci, zastavení růstu a/nebo apoptózu buněk. Kromě toho může být citlivost buněk BM2 k uvedeným induktorům významně ovlivněna ektopickou expresí určitých genů (např. RAR, RXR, c-myb, v-jun, c-jun, v-fos, c-fos, CBP, p300, p53, bcl-2). Tyto účinky pravděpodobně vyplývají ze specifických interakcí proteinu v-Myb a/nebo produktů jeho cílových genů s elementy nitrobuněčných signálních sítí, které zodpovídají za leukemogenezi onkoproteinu v-Myb. Projekt je založen na dostupnosti řady derivátů linie BM2 exprimujících jednotlivé transgeny, které jsme v naší laboratoři vytvořili v minulosti, a a které bychom rádi využili pro studium molekulárních mechansimů zodpovědných za supresi funcke onkogenu v-myb s použitím přístupů analýzy proteomu. Srovnáním dvourozměrných elektroforetogramů proteinů izolovaných z buněk BM2, které byly stimulovány k diferenciaci a z buněk kontrolních bude vytipovány diferenciálně zastoupené proteiny, které budou následně identifikovány hmotnostní spektrometrií. Pochopení molekulárních drah vyvolávajících supresi funkce onkoproteinu má důležité implikace pro specifikaci cílů protinádorových repaií.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info