Informace o projektu

Psychosociální klima školy - teorie, diagnostika, možné intervence

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/03/0940
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt hodlá zmapovat současné poznatky o zvláštnostech psychosociálního klimatu na školách odpovídajících našim základním školám a podat přehled o determinujících faktorech. Identifikovat strategie, které volí žáci, rodiče, učitelé a vedení školy při získávání údajů o klimatu školy a při jeho hodnocení a doplnit je pohledem dalších odborníků (školní inspekce, psychologů poskytujících poradenské služby škole apod.). V empirické rovině je cílem navrhnout vhodné ukazatele psychosociálního klimatu školy, zmapovat aktuální a preferovanou podobu klimatu dané školy. U vybraných škol různého typu porovnat shody a rozdíly v podobě aktuálního klimatu školy a interpretovat možné příčiny zjištěného stavu. Na základě zkušeností se zahraničními metodami navrhnout a ověřit novou originální metodu, která by kombinovala kvantitativní a kvalitativní přístupy. Ověřit podmínky, za nichž by se diagnostika sociálního klimatu školy mohla stát součástí standardních postupů hodnocení práce školy a standardní dokumentace školy. Vypracovat a odzkoušet postupy, jimiž by se dalo psychosociální klima školy ovlivňovat na úrovni vedení školy, učitelského sboru a rodičů (či komunity). S tím souvisí snaha propagovat téma psychosociálního klimatu mezi pedagogy a pokusit se jej zařadit do všech stupňů přípravy učitelů a psychologů ve školách a poradnách.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info