Informace o projektu

Informace o projektu
Fluktuační asymetrie rybích parazitů: nový přístup ke stanovení environmentálního stresu vodního ekosystému?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/04/1115
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
fluktuační asymetrie, paraziti, ryby, environmentální stres

Morfologie organismů může být v průběhu jejich ontogenetického vývoje významně ovliňována podmínkami vnějšího prostředí. Náhodně působící vlivy mohou v průběhu ontogeneze ovlivnit expresi fenotypu bilaterálně symetrických organismů např. ve smyslu narušení symetrie morfologických charakteristik. Nepříznivé podmínky prostředí jsou příčinou potlačení imunitních rekcí organismu a vzestupu jejich vnímavosti vůči cizopasníkům. Změny v průběhu parazitárních invazí a ve složení společenstev cizopasníků jsou považovány za velmi vhodné indikace kvality akvatických ekosystémů. Je známo, že nepříznivé podmínky prostředí jsou příčinou vzniku fluktuační asymetrie a dalších příznaků vývojové nestability organismů. Tato studie navrhuje zcela nový přístup analýzu vztahu mezi asymetrickou distribucí vybraných struktur cizopasníků ryb a environmentálním stresem akvatických ekosystémů. Na lokalitách s rozdílnou mírou antropogenní zátěže bude sledován průběh životních cyklů modelových druhů cizopasníků s cílem poznat dynamiku a strukturu jejich populací. U všech vývojových stádií cizopasníků budou sledovány a analyzovány typy a distribuce malformací jejich přichycovacího aparatátu. Fluktuační asymetrie bude jako míra vývojové nestability analyzována ve vztahu ke kvalitě vodního prostředí. Kontaminace prostředí cizopasníků bude sledována na úrovni jednotlivých ryb a vnějšího prostředí. Míra kontaminace jednotlivých hostitelských ryb bude detekována prostřednictvím vybraných chemických a biochemických markerů indikujících míru zátěže jednotlivých ryb.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info