Informace o projektu

Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (OS)

Kód projektu
MUNI/A/0945/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný společný projekt doktoranda a školitele se za použití věděckých metod orientuje na velmi aktuální problematiku ochrany spotřebitele v evropském a českém soukromém právu. Zejména pak má podrobit české občanské právo de lege lata i de lege ferenda (návrh nového občanského zákoníku) přezkoumání z hlediska aktuálních evropských trendů - tedy zejména z hlediska horizontální směrnice o právech spotřebitelů a Návrhu Společného referenčního rámce, jakožto dosud nejvýznamnějších počinů na poli evropského spotřebitelského práva. Projekt by měl nabídnout rovněž konkrétní řešení možných dopadů obou uvedených evropských nástrojů na české soukromé právo.

Publikace

Počet publikací: 8