Informace o publikaci

Die Gewährleistung im europäischen Privatrecht - Neue Vorgaben für die nationalen Rechtsordnungen

Název česky Odpovědnost za vady v evropském soukromém právu - nová zadání pro národní právní řády
Autoři

SELUCKÁ Markéta DOBROVOLNÁ Eva

Druh Článek ve sborníku
Konference Internationale Dimensionen des Wirtschaftsrechts
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova liability for defects european private law Common European Sales Law
Popis Tento příspěvek se zabývá výzvami evropského soukromého práva v otázce odpovědnosti za vady, které hodnotí na pozadí českého soukromého práva. Zohledněny jsou evropské nástroje (směrnice, DCFR), ale zejména i aktuálně návrh nařízení o společné právní úpravě prodeje.
Související projekty: